Publikační činnost: 2001
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Social Services in the Czech Republic. [Sociální služby v České republice.]. / Věra Kuchařová - In: Daseinsvorsorge in Europa heute und morgen - die Zukunft der kommunalen und freigemeinnutzigen sozialen Dienste. / D. Jarré, A. Amrhein, (eds.). - Frankfurt am Main : ISS, 2001. - s. 164-170.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Článek je text vystoupení na konferenci äSocial services of general interest in prezent and future Europe - The future of municipal and charitable social servicesô. Informuje o změnách působení sociálních služeb v ČR v devadesátých letech, jejich pozadí a směřování. Zaměřuje se především na administraci, řízení a decentraliazaci systému sociálních služeb, zmiňuje též financování a dostupnost služeb.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; správa; dostupnost sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; administration of social services; accessability social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2014
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Dostupnost a plánování služeb v obcích [Accessibility and planning of services in communities]. / Ladislav Průša - In: Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných služeb / Zdeněk Kalvach. - Praha : Diakonie ČCE, 2014. - ISBN 978-80-87953-07-5. - s. 61-67 (7 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Jedním z klíčových problémů prakticky všech vyspělých evropských zemí je zajištění dlouhodobě udržitelného systému financování dlouhodobé sociálně zdravotní péče. Počet osob starších 65 let roste. Tento vývoj vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost problematice dostupnosti těchto služeb v jednotlivých obcích, městech a regionech. Při hodnocení dostupnosti nelze uplatňovat stejná hlediska na celém území, neboť je třeba brát v úvahu řadu objektivních charakteristik determinujících určití rozdíly.
 
Anotace v angličtině:  One of the key issues of all developed European countries is to ensure sustainable financing system of long-term social and health care. The number of people aged over 65 is increasing. This development requires focused attention on the issue of the availability of these services in individual municipalities, cities and regions. In assessing the availability can not apply the same terms throughout the territory, it is necessary to take into account a number of objective characteristics determinative tell the difference.
Klíčová slova: péče dlouhodobá; služby sociální; plánování komunitní; plánování sociálních služeb; obce; regiony; stárnutí; financování; informace

Klíčová slova v angličtině: long-term care; social services; accessability social services; social services planning; community planning of social services; ageing; financing; information
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  celkem 95 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT