Publikační činnost: 2002
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

K pracovní migraci našich občanů do SRN (1). / Jana Vavrečková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 28, č. 6 (2002), s. 14-17.

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Příspěvek informuje o možnostech legálního zaměstnávání našich občanů v SRN na základě bilaterálních dohod uzavřených mezi oběma státy. Sezónní práce. Vzájemné zaměstnávání za účelem rozšíření kvalifikace. Vysílání občanů z českých podniků v rámci tzv. smlouvy o dílo. Pendlování za prací do německého příhraničí. Německý program "Zelené karty". Bariéry zahraniční migrace a preference života a práce v ČR - výsledky terénního šetření v česko-německém příhraničí.
Klíčová slova: ČR; SRN; pracovníci migrující; dohody; pracovníci sezónní; vysílání pracovníků; migrace pracovní

Klíčová slova v angličtině: CR; Germany; migrant workers; agreements; seasonal workers; posting of workers; migration
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Uchazeči o zaměstnání a dohody o provedení práce. / Olga Bičáková - In: SONDY - revue pro sebevědomé zaměstnance a firemní kulturu. - ISSN 1802-906X - Roč. 18, č. 4 (2008), příl. s. XV-XVI.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  O možnosti přivýdělku uchazečů o práci na základě dohody o provedení práce v širším právním kontextu.
Klíčová slova: ČR; uchazeči o práci; poměr pracovní; dohody; právo pracovní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; job seekers; employment relationship; agreements; labour law
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Dohoda o provedení práce jako flexibilní forma zaměstnávání. / Olga Bičáková - In: SONDY - revue pro sebevědomé zaměstnance a firemní kulturu. - ISSN 1802-906X - Roč. 18, č. 10 (2008), příl. s. XV-XVI.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Autorka rozebírá pozitiva i negativa, která tato flexibilní forma zaměstnávání má na trh práce. Jaké právní jistoty dává takto zaměstnaným občanům v kontextu s příslušnými právními předpisy.
Klíčová slova: ČR; vztahy pracovní; poměr pracovní; dohody; flexibilita pracovní; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour relations; employment relationship; agreements; labour flexibility; legislation
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Povinnosti uchazeče o zaměstnání vůči úřadu práce versus povinnosti zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích od 1. ledna 2009. / Olga Bičáková - In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - ISSN 1801-6014 - Roč. 18, č. 4 (2009), s. 11-15.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Nárok na podporu v nezaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti v součtu výdělků. Výkon nekolidujícího zaměstnání. Opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti. Nelegální práce. Základní povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců zejména při vzníku a skončení pracovněprávního vztahu. Pracovní poměr. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dohoda o pracovní činnosti. Dohoda o provedení práce. Výplata mzdy. Skončení pracovněprávních vztahů. Potvrzení o zaměstnání. Zánik pracovněprávního vztahu.
Klíčová slova: ČR; uchazeči o práci; úřady práce; podmínky nároku; zab. v nezaměstnanosti; dávky; zab. v nezaměstnanosti-dávky; zaměstnanost skrytá; vztahy pracovní; poměr pracovní; právo pracovní; dohody; ukončení zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; job seekers; labour offices; eligibility ; unemployment insurance; benefits; unemployment benefits; clandestine employment; labour relations; employment relationship; labour law; agreements; termination of employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Povinnosti zaměstnavatelů versus povinnosti uchazeče o zaměstnání vůči úřadu práce. / Olga Bičáková - In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - ISSN 1214-5025 - Roč. 12, č. 7-8 (2009),

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Cílem článku je upozornit na to, jak je nezbytné pro případnou nezaměstnanost a kontrolu výkonu nelegální práce dbát na to, aby průběh výkonu zaměstnání byl řádně doložen.
Klíčová slova: zaměstnavatelé; uchazeči o práci; úřady práce; dohody; právo pracovní

Klíčová slova v angličtině: employers; job seekers; labour offices; agreements; labour law
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT