Publikační činnost: 1999
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Aktuální otázky postavení žen v ČR. / Věra Kuchařová, Lenka Zamykalová - In: Hospodářství. - ISSN 1212-298x - č. 3 (1999), s. 1-25 příl..

[ Kuchařová, Věra - Zamykalová, Lenka ]

Anotace:  Zpráva zpracovaná v rámci projektu "Postavení žen v ČR - aktuální problémy"; využito dat z několika výzkumů realizovaných zejména v rámci VÚPSV. Výzkum sociálního postavení žen v ČR z historického hlediska. Společenské postavení žen v subjektivní reflexi mužů a žen. Vzdělání žen. Pracovní uplatnění žen; zaměstnanost a nezaměstnanost žen, profesní kariéra žen, soukromé podnikání žen, účast na řízení, právní aspekty zaměstnání, diskriminace v zaměstnání. Příjmy a odměňování. Ženy mezi prací a rodinou - pohled žen; hodnotové orientace mužů a žen s ohledem na hodnoty rodiny a práce, dvojí role žen, rozdělení rolí v rodině, situace žen s vysokoškolským a s nižším vzděláním, výhledy do budoucna. Aspirace a účast žen ve společensko-politické oblasti. Vnímání otázek násilí vůči ženám. Opatření na vylepšení sociálního postavení žen v budoucnu.
Klíčová slova: ženy; rovnost; práva lidská; diskriminace pracovní; zaměstnanost žen; mzdy; vzdělání dosažené; násilí v rodině; rodina; práce netypická

Klíčová slova v angličtině: CR; women; equality; human rights; labour discrimination; employment of women; wages; education standard; family; atypical work; family violence
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1999
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Women and Employment. [Ženy a zaměstnanost.]. / Věra Kuchařová - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 37, č. 2 (1999), s. 179-194.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Struktura zaměstnanosti českých žen v současnosti. Problematika uspořádání rodinného a pracovního života. Posouzení rovnosti pohlaví v různých oblastech. Přístup ke vzdělání; vzdělanost žen. Nezaměstnanost žen. Profesní kariéra žen. Žena v řídícím postavení. Ženy v soukromém sektoru. Postavení žen na trhu práce svázáno jejich rolí z hlediska pohlaví. Velká mzdová diferenciace mezi muži a ženami. Neexistence právních norem na odstranění pracovní diskriminace.
Klíčová slova: ČR; ženy; rovnost; diskriminace pracovní; zaměstnanost žen; mzdy; vzdělání dosažené; sociologie; rodina; práce netypická; trh práce; nezaměstnanost; právo pracovní; segmentace trhu práce; rozvoj profesní kariéry

Klíčová slova v angličtině: CR; women; equality; labour discrimination; employment of women; wages; education standard; family; atypical work; labour market; sociology; unemployment of women; career development; labor law; labour market segmentation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Atypical Employment in Aviation : Final Report [Atypické zaměstnávání v letectví: Závěrečná zpráva]. / Veverková, Soňa ľ national expert. / Veverková, Soňa ľ national expert - Brussels: European Commission, 2015. - 287 s.

[ Jorens, Yves - Gillis, Dirk - Valcke, Lien - De Coninck, Joyce - Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie analyzuje atypické formy práce ve vybraných členských zemích EU, dopad atypické práce na bezpečnost a podnikové kultury, prostředky, kterými je atypická práce regulována a v případě nutnosti potírána, a její důsledky na individuální a kolektivní reprezentaci. Studie se skládá z 5 rozdílných částí: 1. Rozsah a metodologie. 2 Evropský sektor letecké dopravy (charakteristika současného stavu). 3. část objasňuje závěry provedeného šetření a 4. část je analyzuje. 5. Konečné závěry a doporučení.
Klíčová slova: EU; letectví; práce netypická; flexibilita pracovní; zákonodárství; právo pracovní; podmínky zaměstnání; zaměstnání dočasné; zaměstnání na částečný úvazek; zaměstnání atypické; agentury práce; dialog sociální

Klíčová slova v angličtině: EU; aviation; atypical employment; atypical work; labour flexibility; legislation; labour law; employment conditions; temporary agency work; temporary employment; part-time employment; social dialogue
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 9136/15 Atypické formy zaměstnávání v sektoru evropské letecké dopravy - Zpráva za Českou republiku
Poznámka:  Veverková, Soňa - national expert
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT