Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Návrh nového způsobu financování sociálních služeb. / Ladislav Průša - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 47, č. 1 (1999), s. 36-46.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Cíle nového způsobu financování soc. služeb. Stávající systém financování soc. služeb. Návrh nového způsobu financování soc. služeb. Role státu, obcí, neziskových organizací. Základní principy financování. Dvě skupiny soc. služeb (služby soc. péče, služby soc. intervence). Financování služeb soc. péče. Pojetí a konstrukce nově navrhované dávky: "příspěvku na péči". Předběžná kvantifikace počtu příjemců příspěvku na péči. Financování služeb sociální intervence. Ekonomické dopady navrhovaného řešení, stávající zdroje. Organizační zabezpečení, administrace. Zabezpečení bezkonfliktního přechodu na nový systém financování. Výhody a rizika navrhovaného způsobu řešení. Zahraniční trendy a zkušenosti.
Klíčová slova: ČR; Rakousko; SRN; služby sociální; financování; postižení; staří; péče ústavní; výdaje; péče ošetřovatelská; péče domácí; pomoc sociální; péče dlouhodobá; bezmocnost; příspěvek na péči

Klíčová slova v angličtině: CR; Austria; Germany; social services; financing; disabled people; elderly; institutional care; expenditure; nursing care; home care; pensions; social assistance; benefit for care of a family member; helplessness; long-term care; long-term care insurance
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezinárodní přehled stavu a reforem nemocenského pojištění v členských státech Evropské unie a kandidátských zemích. / Iva Chvátalová - Praha: VÚPSV, 2003. - 53 s., příl.

[ Chvátalová, Iva ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumná práce se zabývá aktuální úpravou nemocenského pojištění v členských státech Evropské unie a kandidátských státech. Pozornost je věnována peněžitým dávkám v nemoci, mateřství, při ošetřování nemocného dítěte nebo dospělého člena rodiny, otcovství a při převedení těhotné ženy na jinou práci. Ve výzkumné práci je popsáno postavení zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a pozornost je zaměřena též na úlohu zaměstnavatelů ve sledované oblasti. Předmětem výzkumu je také zachycení aktuálních změn v nemocenském pojištění, popřípadě připravovaných či probíhajících reforem.
Klíčová slova: EU; Evropa střední a východní; zab. nemocenské; reforma; zab. v mateřství; dávky; podpora při ošetřování; nemocenské; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: EU; Central and Eastern Europe / CEE; sickness insurance; reform; maternity benefits; benefits; benefit for care of a family member; sickness benefit ; RILSA
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha (zpráva výzkumná)


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT