Publikační činnost: 2003
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Studies on the representativeness of the social partners at sectoral level in the European Union, and monographs on the situation of the social partners in the candidate countries. / Jaroslav Hála, Aleš Kroupa - Louvain: The Catholic University of Louvain, 2003.

[ Hála, Jaroslav - Kroupa, Aleš ]

Klíčová slova: dialog sociální; státy kandidátské

Klíčová slova v angličtině: social dialogue; candidate countries
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BBA - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Social Dialogue and EMU in the Czech Republic. [Sociální dialog a EMU v České republice.]. / Aleš Kroupa, Jaroslav Hála, Jaroslav Kux, Zdena Mansfeldová, Petra Rakušanová - In: Social dialogue and EMU in the acceding countries.. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2003. - ISBN 92-897-0241-9. - s. 81-105.

[ Kroupa, Aleš - Hála, Jaroslav - Kux, Jaroslav - Mansfeldová, Zdena - Rakušanová, Petra ]

Anotace:  Na pozadí ekonomického rozvoje, politické situace a rozvoje systému a kapacity industriálních vztahů v České republice se příspěvek snaží zhodnotit možnosti vstupu země do jednotné měnové unie a úlohu nejvýznamnějších aktérů - odborů a zaměstnavatelů v tomto procesu.
Klíčová slova: ČR; státy kandidátské; dialog sociální; vztahy industriální; svazy odborové; zaměstnavatelé

Klíčová slova v angličtině: CR; candidate countries; social dialogue; industrial relations; trade unions; employers
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT