Publikační činnost: 2007
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Důchodové pojištění v Chile. [Pension insurance in Chile.]. / Milan Šlapák, Martin Holub - 2007.

[ Šlapák, Milan - Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Před 26 lety byla v Chile představena reforma, která přinesla zcela zásadní změnu systému důchodového pojištění. Dávkově definovaný, průběžně financovaný důchodový systém, který zde fungoval přes padesát let, byl nahrazen systémem fondovým, příspěvkově definovaným. V nově zavedeném systému si každý pracovník spoří na důchod na individuálním důchodovém účtu a může si vybrat jednu z komerčních společností Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), která bude jeho účet spravovat a nashromážděné prostředky zhodnocovat. Tato reforma důchodového pojištění byla úzce provázána s celým balíkem zásadních ekonomických reforem provedených v letech 1974 až 1981. Provedené reformy dramaticky změnily hospodářství země a celou společnost. Koho se změny týkaly. Individuální důchodové účty. Odchod do důchodu. Jak spravují fondy svěřené finance. Inspirace pro ostatní.
 
Anotace v angličtině:  26 years ago, a reform was introduced in Chile, which brought about a completely fundamental change in the pension insurance system. The continuously financed pension system defined by benefits, which operated in this country for more than 50 years, was replaced by a fund system defined by contributions. In the newly introduced system, each worker saves for their pension in an individual pension account, and they can choose one of the Administradoras de Fondos de Pensiones commercial companies that will administer their account and increase the value of the accumulated funds. This reform of pension insurance was closely linked to an entire package of economic reforms that were implemented between 1974 and 1981. The implemented reforms dramatically changed the economy of the country and its entire society. Retirement. How the funds administer the finances entrusted to them. Inspiration for others.
Klíčová slova: pojištění důchodové; reforma; hranice věková; odchod do důchodu; financování; Chile

Klíčová slova v angličtině: Chile; pension insurance; reform; financing; retirement; retirement age
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  publikováno 18.4.2007 - MPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Důchodové pojištění v Chile. [Pension insurance in Chile.]. / Milan Šlapák, Martin Holub - In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962 - Roč. 4, č. 4 (2007), s. 8.

[ Šlapák, Milan - Holub, Martin ]

Anotace:  Podrobněji o tom, co přinesla před 26 lety realizovaná reforma chilského dávkově definovaného, průběžně financovaného důchodového systému, který byl nahrazen systémem fondovým příspěvkově definovaným.
 
Anotace v angličtině:  A more detailed look at the outcomes of the reform of Chileĺs continuously financed pension system defined by benefits, which was replaced by a fund system defined by contributions 26 years ago.
Klíčová slova: Chile; zab. důchodové; reforma; fondy; odchod do důchodu; příjmy SZ

Klíčová slova v angličtině: Chile; pension insurance; reform; funds; retirement; social security income
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT