Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezinárodní srovnání vybraných dílčích prvků systému důchodového pojištění, které mají vliv na příjmy systému, na stanovení výše dávek a na výdaje včetně vztahu tohoto systému k systému nemocenského pojištění. [Comparative study on partial components of pension insurance system affected the revenue of the system, amount of benefit and expediture including the relation both of the social insurance system, pension insurance and sickness insurance.]. / Markéta Vylítová, Martin Holub, a kol. - Praha: Konsorcium VÚPSV - William M. Mercer, 2001. - 51 s.

[ Vylítová, Markéta - Holub, Martin - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem projektu bylo shromáždit data a informace o penzijních reformách, politikách a strategiích v různých zemích. Projekt na základě srovnávacích analýz poskytuje doporučení pro reformu českého penzijního systému.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the project was collected data and information about pension reforms, politics and strategies in several countries. The project gave in virtue of comparative analysis recomendations for Czech case of pension reform.
Klíčová slova: pojištění důchodové; systém; reforma; financování; staří; srovnání mezinárodní; zab. nemocenské; důchody-výše; valorizace důchodů; samostatní; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; pension insurance systems; reforms; financing; elderly; comparative analysis; sickness insurance; PENSIONS-AMOUNT; pensions adjustment; SELF EMPLOYED; legislation
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HS62/01 - Mezinárodní srovnání vybraných dílčích prvků systému důchodového pojištění, které mají vliv na příjmy systému k systému nemocenského pojištění; HS64/01 - Analýza důchodových reforem z hlediska české důchodové reformy
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza důchodových reforem z hlediska české důchodové reformy [Analysis of the pension reforms from the point of view of the Czech pension reform]. / Markéta Vylítová, a kol. - Praha: VÚPSV, 2001. - 66 s.

[ Vylítová, Markéta - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem projektu bylo shromáždit data a informace o penzijních reformách, politikách a strategiích v různých zemích se zaměřením na penzijní systém v České republice. Vyhodnocení českého penzijního systému s ostatními systémy poskytlo dostatek informací pro doporučení k jeho reformě.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the project was collected data and information about pension reforms, politics and strtegies in several countries with wpecial focus on the Czech Republic pension system. Evaluation of the Czech pension system in compare with others systems brought enough information for recommendation for its modification.
Klíčová slova: pojištění důchodové; reforma; staří; srovnání mezinárodní; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; reforms; elderly; comparative analysis; legislation; RESEARCH
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HS64/01 - Analýza důchodových reforem z hlediska české důchodové reformy; HS62/01 - Mezinárodní srovnání vybraných dílčích prvků systému důchodového pojištění, které mají vliv na příjmy systému k systému nemocenského pojištění
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT