Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Srovnávací analýza migračních politik. [Comparative analysis of migration policies.]. / Milada Horáková - Praha: VÚPSV, 2000. - 51 s.

[ Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Anotace:  Vstupní analýza je kompilačním materiálem založeným na zahraniční literatuře. Vznikla na žádost MPSV. Obsahuje základní informace o migračních politikách vyspělých států. Zájem je soustředěn na země OECD a země EU. Materiál je strukturován do čtyř základních celků popisujících: Politiky směřují-cí k regulaci a kontrole migračních toků. Integrační politiky. Mezinárodní kooperace a koordi-nace migračních politik a ekonomický rozvoj. Principy migrační politiky EU.
 
Anotace v angličtině:  Initial analysis of migration policies is a compilation of foreign literature. It in-cludes basic information about migration policies adopted in developed coun-tries of the world. The main attention is focused on OECD and EU countries. The text of report includes four basic parts: Policies toward regulation and con-trol of migration flows. Policies of foreigners' integration. International co-operation and co-ordination of migration policies and their relation to an eco-nomic development. The basic principles of the migration policy of the EU.
Klíčová slova: politika migrační

Klíčová slova v angličtině: migration policy; comparison
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

A Comparison of the Social Benefits Systems in the Czech Republic on Model Households during Right-Wing (2011) and Left-Wing (2015) Gorvernments rule. [Srovnání systémů sociálních dávek v České republice na modelu domácností během vládnutí pravicové (2011) a levicové (2015) vlády.]. / Vlastimil Beran, Jiří Franek - In: Proceedings of 14th International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. - Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2016. - ISBN 978-80-7510-210-2.

[ Beran, Vlastimil - Franek, Jiří ]

Akce: mezinárodní konference : Petrovice u Karviné, 2016-09-14-16,
Klíčová slova: systém sociální; dávky; komparace

Klíčová slova v angličtině: social systems; benefits; comparison
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT