Publikační činnost: 2001
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

K problematice budoucího financování sociálních služeb. / Ladislav Průša - In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482 - Roč. 4, č. 9 (2001), s. B 66-70.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Role a kompetence orgánů samosprávných obcí při zabezpečování a financování sociálních služeb. Navrženy varianty organizačního uspořádání a možná řešení jak koncipovat systém financování sociálních služeb. Vymezení role státu, uživatele a poskytovatele (kraj, obec, nestátní neziskové organizace, okresní úřad).
Klíčová slova: ČR; služby sociální; systém; financování; obce; daně; pojistné

Klíčová slova v angličtině: CR; social services system; financing; communities; taxes; contribution rate
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Sebezaměstnaní v české ekonomice [The self-employed in the Czech economy.]. / Jan Vlach - In: Scientia et Societas. - ISSN 1801-7118 - Roč. 4, č. 3 (2008), s. 106-115.

[ Vlach, Jan ]

Anotace:  Postavení sektoru OSVČ v české ekonomice. Rozdíly ve zdanění korporací a sebezaměstnaných. Místo podniků sebezaměstnaných na trhu. Závěr. Srovnání relevnatních údajů s daty za země EU.
 
Anotace v angličtině:  Position of the self-employed sector in the Czech economy. Differences in taxation of corporations and the self-employed. The market position of the self-employed enterprises. Conclusion. Comparison of the relevant information with data from an EU country.
Klíčová slova: ČR; samostatní; ekonomika; podnikání soukromé; sektor soukromý; výzkum; daně; EU; statistika; pojistné; pojistné-výše

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; self employed; economy; private enterprise; private sector; research; taxes; EU; statistics; contribution; contribution rate
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT