Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Část druhá: Flexibilita pracovní síly a nové formy a způsoby organizace práce. / Jaromíra Kotíková, Danica Krause, Markéta Nekolová - In: Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky a vstup do EU. / Antonín Slaný, a kol.. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - ISBN 80-210-3325-8. - s. 89-123.

[ Kotíková, Jaromíra - Krause, Danica - Nekolová, Markéta ]

Klíčová slova v angličtině: institutions; EU; Czech economy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Wage convergence on the road to EMU. [Clenství v EU a mzdová hladina v České republice.]. / Jan Vlach - 2005.

[ Vlach, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek mapuje základní faktory utváření mezd v procesu integrace české ekonomiky do jednotného vnitřního evropského trhu v časovém horizontu do roku 2010. Srovnání mzdové hladiny v ČR se SRN a Rakouskem dokumentuje postupné přibližování hodnotových relací (vč. mzdových) evropským parametrům. Uváděné přehledy vycházejí z průměrné mzdy dosažené v ČR v roce 2003, a to ve výši 16 920 Kč/měs. (tj. 531 EUR/měs.). Komparace se SRN a Rakouskem se opírá o mzdu v průmyslu a ve službách, která podle ČSÚ v ČR činila 17 770 Kč/měs., tj. 558 EUR/měs.
 
Anotace v angličtině:  This feature looks at the basic factors underlying wage fixing in the light of integrating the Czech economy into Europeĺs internal single market by 2010. It compares wage levels in the Czech Republic with those in Germany and Austria in order to map the gradual convergence of Czech economic parameters (including wages) to those of the European Union. The information presented is based on the average wage in the Czech Republic in 2003, which was CZK 16,920 per month (EUR 531 per month). The comparison with Germany and Austria is based on wages in industry and services, which, according to the Czech Statistical Office (ČSÚ), were CZK 17,770 per month, or EUR 558 per month.
Klíčová slova: ČR; ekonomika; mzdy; mzda průměrná; mzdová konvergence; EU

Klíčová slova v angličtině: Czech economy; wage levels; CR; Austria; Germany; EU; average wage; wage convergence
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT