Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Undeclared labour in the Construction Industry - Country report - Czech Republic. [Nedeklarované práce ve stavebnictví - zpráva za Českou republiku.]. / Jaroslav Kux, Aleš Kroupa - Praha: VÚPSV, 2006. - 17 s.

[ Kux, Jaroslav - Kroupa, Aleš ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie se zabývá problémem nedeklarované práce (práce ônačernoö) ve stavebnictví, které patří k odvětvím s nejvyšší úrovní nedeklarované práce. Zpráva nejprve analyzuje národní zákonný systém, relevantní pro stavebnictví a příslušné úřady a instituce. Dále popisuje povahu a rysy nedeklarované práce v tomto odvětví, včetně definice nedeklarované práce, odhaduje její rozsah, její různé formy, hlavní aktéry a důvody nedeklarované práce. V dalších kapitolách studie popisuje fungování nedeklarované práce ve stavebnictví, její dopady a na závěr přijatá opatření.
 
Anotace v angličtině:  The study deals with the problem of undeclared labour in construction, which belongs to industries with highest levels of undeclared labour. The study analyses first the national regulatory system relevant for construction and authorities and institutions involved and then describes the nature and features of undeclared work in this industry, including the definition of undeclared work, estimates of the extent of undeclared work, its different forms, the main actors and reasons for undeclared work. In the next chapters the study describes functioning of undeclared work in construction, its effects, and finally measures taken.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost skrytá; stavebnictví; definice; práce nedeklarovaná

Klíčová slova v angličtině: CR; clandestine employment; construction industry; definition of undeclared work; undeclared labour
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  European Institute for Construction Labour Research
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Czech Republic - country report. [Zpráva za Českou republiku.]. / Jaroslav Kux, Aleš Kroupa - In: Shifting Employment: undeclared labour in construction. / Jan Cremers, Jörn Janssen, (eds.). - Brussels : CLR/International Books, 2006. - ISBN 978-90-5727-101-4. - s. 55-67 (13 s.).

[ Kux, Jaroslav - Kroupa, Aleš ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie se zabývá problémem nedeklarované práce (práce ônačernoö) ve stavebnictví, které patří k odvětvím s nejvyšší úrovní nedeklarované práce. Zpráva nejprve analyzuje národní zákonný systém, relevantní pro stavebnictví a příslušné úřady a instituce. Dále popisuje povahu a rysy nedeklarované práce v tomto odvětví, včetně definice nedeklarované práce, odhaduje její rozsah, její různé formy, hlavní aktéry a důvody nedeklarované práce. V dalších kapitolách studie popisuje fungování nedeklarované práce ve stavebnictví, její dopady a na závěr přijatá opatření.
 
Anotace v angličtině:  The study deals with the problem of undeclared labour in construction, which belongs to industries with highest levels of undeclared labour. The study analyses first the national regulatory system relevant for construction and authorities and institutions involved and then describes the nature and features of undeclared work in this industry, including the definition of undeclared work, estimates of the extent of undeclared work, its different forms, the main actors and reasons for undeclared work. In the next chapters the study describes functioning of undeclared work in construction, its effects, and finally measures taken.
Klíčová slova: zaměstnanost skrytá; stavebnictví; definice; práce nedeklarovaná

Klíčová slova v angličtině: CR; clandestine employment; construction industry; definition of undeclared work; undeclared labour
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Undeclared labour in the Construction Industry - Country report - Czech Republic. - Do 1323
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT