Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2008. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 56, č. 2 (2008), s.42-44.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Maximální výše podpory v nezaměstnanosti. Maximální výše podpory při rekvalifikaci. Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti. Procentní sazba podpory při rekvalifikaci. Uchazeči o zaměstnání - možnost přivýdělku jako v roce 2007. Příspěvek na zapracování. Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. Překlenovací příspěvek. Příspěvek na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání. Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením a pro osobu s těžším zdravotním postižením. Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo obsazené osobou se zdravotním postižením. Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Výše odvodu do státního rozpočtu za každou zaměstnanou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat v roce 2007.
Klíčová slova: ČR; VÚPSV; zaměstnanost; nezaměstnaní; zab. v nezaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti-dávky; uchazeči o práci; rekvalifikace; práce chráněná; práce-postižení; zaměstnavatelé; zaměstnanci; politika zaměstnanosti; vytváření prac. příležitostí; statistika; právo pracovní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; RILSA; employment; unemployed; unemployment insurance; unemployment benefits; job seekers; retraining; sheltered employment; employment-disabled; employers; employees; employment policy; job creation; statistics; labour law
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Příspěvky zaměstnavatelům se zaměstnanci se zdravotním postižením. / Olga Bičáková - In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395 - Roč. 39, č. 3 (2008), s. 8-9. lit.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Příspěvky, které poskytují úřady práce zaměstnavatelům osob se zdravotním postižením nebo osobám se zdravotním postižením, které se rozhodnou vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa a na provozní náklady na chráněné pracovní místo. Příspěvek na vytvoření chráněné dílny a na provozní náklady chráněné dílny. Příspěvek na podporu zaměstnávání. Cílené programy k řešení zaměstnanosti. Investiční pobídky.
Klíčová slova: ČR; práce-postižení; práce chráněná; osoby obtížně umístitelné; výhody; vytváření prac. příležitostí; úřady práce; samostatní; zaměstnavatelé

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment-disabled; sheltered employment; hard-to-place persons; preference; job creation; labour offices; self employed; employers
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Firmy a zaměstnanci. / Olga Bičáková - In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - ISSN 1801-6014 - Roč. 17, č. 5 (2008), s. 7-20.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Obsah: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů novelizuje zákon o zaměstnanosti. Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2008. Osoby se zdravotním postižením na trhu práce v České republice. Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu se vztahuje i na agentury práce. Zvýšená ochrana mladistých zaměstnanců. Poskytování odstupného zaměstnavatelem v roce 2008. Zákon o zaměstnanosti a jeho novelizace přispívá k větší flexibilitě práce a proti sociálnímu vyloučení.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; zákonodárství; postižení; práce-postižení; práce-mládež; mládež; ukončení zaměstnání; kompenzace; podmínky pracovní; zaměstnanci; zaměstnavatelé

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; legislation; disabled; employment-disabled; youth employment; youth; termination of employment; replacement rate; working conditions; employees; employers
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Novelizace zákona o zaměstnanosti. / Olga Bičáková - In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - ISSN 1801-6014 - Roč. 17, č. 11 (2008), s. 3-12.

[ Bičáková, Olga ]

Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; zákonodárství; práce-cizinci; zaměstnanost skrytá; uchazeči o práci; úřady práce; zab. v nezaměstnanosti; agentury práce; práce-postižení; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; legislation; employment-foreigners; clandestine employment; job seekers; labour offices; unemployment insurance; employment agencies; employment-disabled; RILSA
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Novelizace zákona o zaměstnanosti. / Olga Bičáková - In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395 - Roč. 40, č. 1 (2009), s. 5-7.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Upozornění na hlavní změny, které od 1. ledna 2009 přinesla novela zákona o zaměstnanosti (zákon č. 382/2008 Sb.) -"Vážné důvody", které úřady práce mohou zohlednit pro účely zákona o zaměstnanosti. Nelegální práce cizince a zpřísnění jejího postihu. Administrativní zjednodušení výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání. Osvědčování skutečností rozhodných pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Snižování administrativní zátěže podnikatelů. Volné pracovní místo obsaditelné držitelem karty. Doba důchodového pojištění nejvhodnějším kritériem pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti. Absolventi škol nebudou považování za znevýhodněné na trhu práce. Rozšíření náhradních dob zaměstnání. Vyšší procentní sazba podpory v nezaměstnanosti a kratší podpůrčí doba.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; zákonodárství; zaměstnanost skrytá; uchazeči o práci; práce-postižení; zaměstnavatelé; zab. v nezaměstnanosti; absolventi; doba započitatelná

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; legislation; clandestine employment; job seekers; employment-disabled; employers; unemployment insurance; school-leavers; countable period
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2009. / Olga Bičáková - In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - ISSN 1801-6014 - Roč. 18, č. 4 (2009), s. 7-10.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Procentní sazba a doba poskytování podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Příspěvek na zapracování. Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. Příspěvek na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání. Příspěvek na vyhrazení jednoho společensky účelného pracovního místa. Zaměstnavatelé mohou vytvářet za přispění úřadu práce veřejně prospěšné práce. Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Příspěvek na vytvoření pracovního místa v chráněné pracovní dílně a příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Výše odvodu do státního rozpočtu za každou zaměstnanou osobu se zdravotním postižením.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; zákonodárství; zab. v nezaměstnanosti-dávky; rekvalifikace; výše; dávky; práce-postižení; financování; práce chráněná; vytváření prac. příležitostí

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; legislation; unemployment benefits; retraining; amount; benefits; employment-disabled; financing; sheltered employment; job creation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Spolupráce úřadů práce a zaměstnavatelů při realizaci státní politiky zaměstnanosti v období hospodářské recese. / Olga Bičáková - In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - ISSN 1801-6014 - Roč. 18, č. 7-8 (2009), s. 3-12.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Koncepce vývoje zaměstnanosti a rozvoj trhu práce. Hlášení volných pracovních míst úřadům práce. Hlášení volných pracovních míst prostřednictvím živnostenských úřadů. Pracovní místa vhodná pro uchazeče o zaměstnání vyžadující zvýšenou péči. Základní charakteristika pracovního místa. Vyplňování doporučenek do zaměstnání vydaných ÚP. Nabízení a zveřejňování nabídky volných pracovních míst úřadem práce. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a pracovní rehabilitace, příspěvky. Práva a povinnost zaměstnavatelů a spolupráce s úřady práce. Hromadné propouštění. Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Zasměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. Informační povinnost zaměstnavatele. Podpora a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Částečná nezaměstnanost.
Klíčová slova: ČR; politika zaměstnanosti; zaměstnavatelé; úřady práce; práce-cizinci; práce-postižení; insolvence; krize ekonomická; rehabilitace pracovní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment policy; employers; labour offices; employment-foreigners; employment-disabled; insolvency; economic crisis; vocational rehabilitation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Jasná a srozumitelná pravidla politiky zaměstnanosti. / Olga Bičáková - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - č. 21 (2009), příl. s. 1-8.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Přehled nové legislativy v oblasti zaměstnanosti, platné od 1. ledna 2009. Změny dané novelou zákona o nemocenském pojištění. Správní delikty a kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti. Kontrolní činnost úřadů práce, MPSV ČR a celních úřadů. Oprávnění a postup orgánů kontroly. Přehled a definice správních deliktů. Rekvalifikace zaměstnanců jako nejefektivnější nástroj politiky zaměstnanosti. Změny rekvalifikace v roce 2009. Formy a financování rekvalifikace zaměstnanců. Stávající zákon o zaměstnanosti v dotazech a odpovědích. Příklady z praxe.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; právo pracovní; zákonodárství; politika zaměstnanosti; zaměstnavatelé; zaměstnanci; zab. nemocenské; nemocenské; podmínky nároku; výplata-způsob; výše; úřady práce; kontrola; MPSV; diskriminace pracovní; zaměstnanost skrytá; práce-postižení; rekvalifikace; kvalifikace odborná

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; labour law; legislation; employment policy; employers; employees; sickness insurance; sickness benefit ; eligibility ; method of payment; amount; labour offices; control; Ministry of Labour and Social Affairs; labour discrimination; clandestine employment; employment-disabled; retraining; occupational qualification
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2009. / Olga Bičáková - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - č. 22 (2009), příl. s. 1 - 3. obr.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Přehled změn, které přinesly novely zákona o zaměstnanosti pro rok 2009 (s platností od 1. ledna 2009). Změny v podpoře v nezaměstnanosti, podpoře při rekvalifikaci, přivýdělku uchazečů o zaměstnání. Úpravy příspěvků pro zaměstnavatele (příspěvku na zapracování, příspěvku při přechodu na nový podnikatelský program, příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání, příspěvku uchazeči o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti, příspěvku na veřejně prospěšné práce). Pravidla pro podporu zaměstnávání zdravotně postižených osob.
Klíčová slova: ČR; právo pracovní; zákonodárství; zaměstnanost; zab. v nezaměstnanosti; výše; základ vyměřovací; výpočet; podmínky nároku; rekvalifikace; úřady práce; uchazeči o práci; politika zaměstnanosti; vytváření prac. příležitostí; zaměstnávání podporované; práce chráněná; práce-postižení; zaměstnavatelé; řízení

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour law; legislation; employment; unemployment insurance; amount; assessment basis; calculation; eligibility ; retraining; labour offices; job seekers; employment policy; job creation; supported employment; sheltered employment; employment-disabled; employers; proceedings
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT