Publikační činnost: 2005
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2004. Bulletin No 20. [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 - 2004. Bulletin No 20.]. / Jaroslav Kux, Sylva Ettlerová - Praha: VÚPSV, 2005. - 63 s.

[ Kux, Jaroslav - Ettlerová, Sylva ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami, odvětvovou strukturou zaměstnanosti a mezinárodním srovnáním úrovně průměrných mezd, mzdových příjmů domácností a nezaměstnanosti v r. 2003. Zákonem stanovené minimální mzdy v členských zemích EU.
 
Anotace v angličtině:  This publication is published in annual periodicity with the whole-year data in the form of long-term time series mostly from 1990. It is a statistical survey of main economic indicators (production, productivity, employment, unemployment, prices, wages, foreign trade and balance of payments) and selected social data. Demographic data and long-term time series of employment by industry as well as data of legislative character on taxation and insurance are also comprised. It contains also an international comparison of wages, earnings of households and unemployment in 2003. Statutory minimum wages in EU Member Countries.
Klíčová slova: ČR; ukazatele ekonomické; produktivita práce; zaměstnanost; nezaměstnanost; obchod zahraniční; ukazatele sociální; daně; pojištění; výdaje sociální; minimum životní; struktura věková; demografie; trh práce

Klíčová slova v angličtině: CR; economic indicators; productivity; employment; unemployment; foreign trade; social indicators; taxes; insurance; social expenditure; subsistence level; age structure of population; population and vital statistics; EU labour market indicators
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2005. Bulletin 21. [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 - 2005. Bulletin 21.]. / Jaroslav Kux, Sylva Ettlerová, Ivo Baštýř, Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, 2006. - 51 s. - ISBN 80-87007-17-4

[ Kux, Jaroslav - Ettlerová, Sylva - Baštýř, Ivo - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami, odvětvovou strukturou zaměstnanosti a mezinárodním srovnáním vybraných ukazatelů trhu práce v zemích EU.
 
Anotace v angličtině:  This publication is published in annual periodicity with the whole-year data in the form of long-term time series mostly from 1990. It is a statistical survey of main economic indicators (production, productivity, employment, unemployment, prices, wages, foreign trade and balance of payments) and selected social data. Demographic data and long-term time series of employment by industry as well as data of legislative character on taxation and insurance are also comprised. It contains also an international comparison of selected labour market indicators in EU Member Countries.
Klíčová slova: ukazatele ekonomické; produktivita práce; zaměstnanost; nezaměstnanost; obchod zahraniční; ukazatele sociální; daně; pojistné; výdaje sociální; minimum životní; struktura věková; trh práce

Klíčová slova v angličtině: CR; economic indicators; productivity; employment; unemployment; foreign trade; social indicators; taxes; insurance; social expenditure; subsistence level; age structure of population; population and vital statistics; EU labour market indicators
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2006. Bulletin No 22. [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 - 2006. Bulletin No 22.]. / Jaroslav Kux, Sylva Ettlerová, Ivo Baštýř, Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 63 s. - ISBN 978-80-87007-53-2

[ Kux, Jaroslav - Ettlerová, Sylva - Baštýř, Ivo - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami a odvětvovou strukturou zaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  This publication is published in annual periodicity with the whole-year data in the form of long-term time series mostly since 1990. It is a statistical survey of main economic indicators (production, productivity, employment, unemployment, prices, wages, foreign trade and balance of payments) and selected social data. Demographic data and long-term time series of employment by industry as well as data of legislative character on taxation and insurance are also comprised.
Klíčová slova: ukazatele ekonomické; zaměstnanost; nezaměstnanost; obchod zahraniční; ukazatele sociální; daně; pojištění; výdaje sociální; minimum životní; struktura věková; demografie; trh práce

Klíčová slova v angličtině: economic indicators; productivity; employment; unemployment; foreign trade; social indicators; taxes; insurance; social expenditure; subsistence level; age structure of population; population and vital statistics; EU labour market indicators
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2007. Bulletin No. 23. [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 - 2007. Bulletin No. 23.]. / Jaroslav Kux, a kol. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 59 s. : obr., tab. - ISBN 978-80-87007-95-2

[ Kux, Jaroslav - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami, odvětvovou strukturou zaměstnanosti a mezinárodním srovnáním vybraných finančních ukazatelů v zemích EU.
 
Anotace v angličtině:  This publication is published in annual periodicity with the whole-year data in the form of long-term time series mostly since 1990. It is a statistical survey of main economic indicators (production, productivity, employment, unemployment, prices, wages, foreign trade and balance of payments) and selected social data. Demographic data and long-term time series of employment by industry and international comparison of selected labour market indicators in EU countries as well as data of legislative character on taxation and insurance are also comprised.
Klíčová slova: ČR; ukazatele ekonomické; ukazatele sociální; zaměstnanost; nezaměstnanost; obchod zahraniční; daně; pojištění; výdaje sociální; minimum životní; struktura populace; struktura věková; demografie; trh práce; EU

Klíčová slova v angličtině: economic indicators; social indicators; employment; unemployment; foreign trade; taxes; insurance; social expenditure; subsistence level; age structure of population; population and vital statistics; EU labour market indicators
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2008. Bulletin No 24. [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 - 2008. Bulletin No 24.]. / Sylva Höhne, Anna Šťastná, Milan Šlapák, Tomáš Kozelský - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 53 s. - ISBN 978-80-7416-033-2

[ Höhne, Sylva - Šťastná, Anna - Šlapák, Milan - Kozelský, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami, odvětvovou strukturou zaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  This publication is published in annual periodicity with the whole-year data in the form of long-term time series mostly since 1990. It is a statistical survey of main economic indicators (production, productivity, employment, unemployment, prices, wages, foreign trade and balance of payments) and selected social data. Demographic data and long-term time series of employment by industry.
Klíčová slova: ukazatele ekonomické; zaměstnanost; nezaměstnanost; obchod zahraniční; ukazatele sociální; daně; pojištění; výdaje sociální; minimum životní; struktura populace; demografie; trh práce evropský; statistika

Klíčová slova v angličtině: economic indicators; employment; unemployment; foreign trade; social indicators; taxes; insurance; social expenditure; subsistence level; age structure of population; population and vital statistics; EU labour market indicators; statistics
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 ľ 2009. Bulletin No 25. [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 ľ 2009. Bulletin No 25.]. / Sylva Höhne, Anna Šťastná, Martin Holub, Tomáš Kozelský - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 59 s. - ISBN 978-80-7416-064-6

[ Höhne, Sylva - Šťastná, Anna - Holub, Martin - Kozelský, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami, odvětvovou strukturou zaměstnanosti a mezinárodním srovnáním vybraných finančních ukazatelů.
 
Anotace v angličtině:  This publication is published in annual periodicity with the whole-year data in the form of long-term time series mostly since 1990. It is a statistical survey of main economic indicators (production, productivity, employment, unemployment, prices, wages, foreign trade and balance of payments) and selected social data. Demographic data and long-term time series of employment by industry and international comparison of selected labour market indicators in EU countries as well as data of legislative character on taxation and insurance are also comprised.
Klíčová slova: ukazatele ekonomické; zaměstnanost; nezaměstnanost; obchod zahraniční; ukazatele sociální; daně; pojištění; výdaje sociální; minimum životní; struktura věková; statistika; demografie; ukazatele trhu práce v EU

Klíčová slova v angličtině: economic indicators; employment; unemployment; foreign trade; social indicators; taxes; insurance; social expenditure; subsistence level; age structure of population; population and vital statistics; EU labour market indicators
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 ľ 2010. Bulletin No 26. [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 ľ 2010. Bulletin No 26.]. / Sylva Höhne, Anna Šťastná, Milan Šlapák, Tomáš Kozelský - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 50 s. - ISBN 978-80-7416-088-2

[ Höhne, Sylva - Šťastná, Anna - Šlapák, Milan - Kozelský, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami, odvětvovou strukturou zaměstnanosti a mezinárodním srovnáním vybraných finančních ukazatelů. Statistické údaje jsou převzaty či napočteny z podkladů ČSÚ, popř. MPSV, MF a ČNB, ostatní údaje jsou sestaveny na základě platných právních předpisů.
 
Anotace v angličtině:  This publication is published in annual periodicity with the whole-year data in the form of long-term time series mostly since 1990. It is a statistical survey of main economic indicators (production, productivity, employment, unemployment, prices, wages, foreign trade and balance of payments) and selected social data. Demographic data and long-term time series of employment by industry and international comparison of selected labour market indicators in EU countries as well as data of legislative character on taxation and insurance are also comprised.
Klíčová slova: ukazatele ekonomické; zaměstnanost; nezaměstnanost; obchod zahraniční; ukazatele sociální; daně; pojištění; výdaje sociální; minimum životní; struktura věková; demografie; trh práce; statistika

Klíčová slova v angličtině: economic indicators; employment; unemployment; foreign trade; social indicators; taxes; insurance; social expenditure; subsistence level; age structure of population; population and vital statistics; EU labour market indicators; statistics
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2012
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 ľ 2011. Bulletin No 27. [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 ľ 2011. Bulletin No 27.]. / Sylva Höhne, Anna Šťastná, Milan Šlapák, Tomáš Kozelský - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012. - 66 s. - ISBN 978-80-7416-101-8

[ Höhne, Sylva - Šťastná, Anna - Šlapák, Milan - Kozelský, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami, odvětvovou strukturou zaměstnanosti a mezinárodním srovnáním vybraných finančních ukazatelů.
 
Anotace v angličtině:  This publication is published in annual periodicity with the whole-year data in the form of long-term time series mostly since 1990. It is a statistical survey of main economic indicators (production, productivity, employment, unemployment, prices, wages, foreign trade and balance of payments) and selected social data. Demographic data and long-term time series of employment by industry and international comparison of wselected labour market indicators in EU countries as well as data of legislative character on taxation and insurance are also comprised.
Klíčová slova: ukazatele ekonomické; ukazatele sociální; zaměstnanost; nezaměstnanost; obchod zahraniční; daně; pojištění; výdaje sociální; minimum životní; struktura populace; trh práce evropský; statistika

Klíčová slova v angličtině: economic indicators; employment; unemployment; foreign trade; social indicators; taxes; insurance; social expenditure; subsistence level; age structure of population; population and vital statistics; EU labour market indicators; statistics
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2012. Bulletin No 28. [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 - 2012. Bulletin No 28.]. / Sylva Höhne, Anna Šťastná, Milan Šlapák - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 71 s. - ISBN 978-80-7416-115-5

[ Höhne, Sylva - Šťastná, Anna - Šlapák, Milan ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami, odvětvovou strukturou zaměstnanosti a mezinárodním srovnáním vybraných finančních ukazatelů.
 
Anotace v angličtině:  This publication is published in annual periodicity with the whole-year data in the form of long-term time series mostly since 1990. It is a statistical survey of main economic indicators (production, productivity, employment, unemployment, prices, wages, foreign trade and balance of payments) and selected social data. Demographic data and long-term time series of employment by industry and international comparison of wselected labour market indicators in EU countries as well as data of legislative character on taxation and insurance are also comprised.
Klíčová slova: ukazatele ekonomické; zaměstnanost; nezaměstnanost; obchod zahraniční; ukazatele sociální; daně; pojištění; výdaje sociální; minimum životní; struktura věková; statistika; demografie; ukazatele trhu práce v EU

Klíčová slova v angličtině: economic indicators; employment; unemployment; foreign trade; social indicators; taxes; insurance; social expenditure; subsistence level; age structure of population; population and vital statistics; EU labour market indicators; statistics
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT