Publikační činnost: 2000
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Jsou ohroženy trhy práce zemí EU migrací obyvatel z ČR? / Jana Vavrečková - In: Pohledy. - ISSN 1213-3973 - Roč. 9, č. 4 (2000), s. 1-5.

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Výsledky šetření VÚPSV týkajícího se postojů obyvatelstva ČR k pracovní migraci do zahraničí. Zkoumána volba cílové země, předpokládaná délka zahraničního pobytu, předpokládaný termín odchodu do zahraničí, migrační motivy. Strukturální charakteristika potenciálních migrantů - závislost na pohlaví, věku, vzdělání, jazykových předpokladech. Potenciálními migranty jsou lidé mladí, vzdělaní, nikoliv osoby nevzdělané, nezaměstnané.
Klíčová slova: ČR; EU; trh práce; integrace evropská; migrace; mobilita pracovní

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; labour market; Euroepan integration; migration; labour mobility
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2004
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Migrační potenciál obyvatelstva v procesu Evropské integrace. [The Migration Potential of the Population in the European Integration Process.]. / Jana Vavrečková - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 46, č. 3 (2004), s. 215-220.

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Otázky týkající se pracovní migrace českých občanů do zahraničí jsou již několik let předmětem analýz a terénních šetření VÚPSV. Článek informuje o postojích obyvatelstva ČR k pracovní migraci do zahraničí a analyzuje posun jejich migrační připravenosti v souvislosti se vstupem ČR do Unie. - Úvod. Intenzita potenciální pracovní migrace obyvatel ČR do zahraničí v letech 2000 a 2001. Postoje populace ČR k zahraniční pracovní migraci v roce 2003. Míra reálnosti (pravděpodobnosti) migračních úvah Předpokládaná doba zahraniční migrace. Volba cílové země. Termín odchodu do zahraničí. Socio-demografická a profesní podmíněnost potenciální zahraniční migrace.
Klíčová slova: demografie; chování demografické; migrace; integrace evropská; pracovníci migrující; mínění veřejné; rekvalifikace

Klíčová slova v angličtině: demography; demographic behaviour; migration; Euroepan integration; migrant workers; public opinion; retraining
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT