Publikační činnost: 2002
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Rozvoj lidských zdrojů. [Human resources development.]. / Magdalena Kotýnková - Praha: VŠE, 2002. - 197 s. - ISBN 80-86419-48-7

[ Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Monografie je věnována rozvoji lidských zdrojů na trhu práce. Je rozdělena na dvě části, první část obsahuje rozvoj lidských zdrojů na evropském trhu práce a druhá část je věnována rozvoji lidských zdrojů na českém trhu práce. Rozvoj lidských zdrojů je sledován v kontextu Evropské strategie zaměstnanosti a Evropské strategie sociálního začleňování. Rozvoj lidských zdrojů je zároveň popsán jako aktivní faktor ovlivňující sociálně - ekonomickou úroveň společnosti.
Klíčová slova: zdroje lidské; evropská strategie zaměstnanosti; začleňování sociální

Klíčová slova v angličtině: human resources development; European employment strategy; European strategy of social inclusion
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Podpora sociální soudržnosti v EU. [Support of social cohesion in the EU.]. / Magdalena Kotýnková - In: Zpravodaj VŠE. - ISSN 1213-7146 - č. 3 (2003), nestr..

[ Kotýnková, Magdalena ]

Externí odkaz
Anotace:  Obsah článku je zaměřen na problematiku Evropské strategie sociálního začleňování, jejímž cílem je podpora sociálně soudržné společnosti. Pozornost je věnována důvodům přijetí této strategie, jejím cílům, metodě její realizace a národním akčním plánům sociálního začleňování členských zemí EU.
Klíčová slova: soudržnost sociální; strategie evropská; začleňování sociální; metody spolupráce; národní akční plány sociálního začleňování

Klíčová slova v angličtině: social cohesion; European strategy of social inclusion; open method of coordination; national action plan of social inclusion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT