Publikační činnost: 2002
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Podpora rodin s dětmi v 90. letech a její možný vývoj. / Magdalena Kotýnková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 28, č. 5 (2002), s. 8-11.

[ Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Článek si všímá změn, ke kterým došlo u dvou nejvýznamnějších sociálních dávek určených rodinám - přídavek na dítě a sociální příplatek. Analyzuje změny v rozsahu vyplácených dávek, ekonomický podíl dávek na čistém příjmu rodiny a podíl rodin čerpající tyto dávky. Tabulky: Vývoj a struktura sociálních dávek pro rodiny s dětmi v letech 1996-2000.
Klíčová slova: ČR; ČR; rodina; podpora sociální; přídavky rodinné; příspěvek sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; family; social support; family allowances; social allowance
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2000
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Česká rodina a sociální dávky. [Czech family and social benefits]. / Tomáš Sirovátka, Mirka Wildmannová, Andrea Bubnová - In: Pohledy. - ISSN 1213-3973 - Roč. 8, č. 2 (2000), s. 8-12.

[ Sirovátka, Tomáš - Wildmannová, Mirka - Bubnová, Andrea ]

Anotace:  Stať se zabývá funkcí rodinných dávek v ČR v letech 1989-1999.
 
Anotace v angličtině:  The paper deals with the functions of fanmily related benefits in the Czech Republic in years 1989-1999.
Klíčová slova: ČR; podpora sociální; přídavky rodinné; daně; příjmy-domácnosti; deti; domácnosti nízkopříjmové; úroveň životní; rodina neúplná

Klíčová slova v angličtině: CR; social support; family allowances; taxes; income of households; children; low income; standard of living; one parent family
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT