Publikační činnost: 1999
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Aktuální otázky postavení žen v ČR. / Věra Kuchařová, Lenka Zamykalová - In: Hospodářství. - ISSN 1212-298x - č. 3 (1999), s. 1-25 příl..

[ Kuchařová, Věra - Zamykalová, Lenka ]

Anotace:  Zpráva zpracovaná v rámci projektu "Postavení žen v ČR - aktuální problémy"; využito dat z několika výzkumů realizovaných zejména v rámci VÚPSV. Výzkum sociálního postavení žen v ČR z historického hlediska. Společenské postavení žen v subjektivní reflexi mužů a žen. Vzdělání žen. Pracovní uplatnění žen; zaměstnanost a nezaměstnanost žen, profesní kariéra žen, soukromé podnikání žen, účast na řízení, právní aspekty zaměstnání, diskriminace v zaměstnání. Příjmy a odměňování. Ženy mezi prací a rodinou - pohled žen; hodnotové orientace mužů a žen s ohledem na hodnoty rodiny a práce, dvojí role žen, rozdělení rolí v rodině, situace žen s vysokoškolským a s nižším vzděláním, výhledy do budoucna. Aspirace a účast žen ve společensko-politické oblasti. Vnímání otázek násilí vůči ženám. Opatření na vylepšení sociálního postavení žen v budoucnu.
Klíčová slova: ženy; rovnost; práva lidská; diskriminace pracovní; zaměstnanost žen; mzdy; vzdělání dosažené; násilí v rodině; rodina; práce netypická

Klíčová slova v angličtině: CR; women; equality; human rights; labour discrimination; employment of women; wages; education standard; family; atypical work; family violence
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Děti, rodina a domácí násilí: výzkum klientely Acorusu. Zpráva z výzkumu [Children, family and domestic violence: research of Acorus clientele. Report from research]. / Jana Barvíková, Jana Paloncyová - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 16, č. 6 (2016),

[ Barvíková, Jana - Paloncyová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Poznatky z výzkumu, který probíhal v rámci projektu Tři pilíře bezpečí, jehož nositelem byla pražská organizace pomáhající osobám ohroženým domácím násilím Acorus, z. ú. Cílem výzkumu bylo systematicky zmapovat klientelu pobytových služeb Acorusu a pomocí kvalitativních metod poskytnout podklady pro komplexní posouzení vlivu domácího násilí na psychosociální vývoj dětí a zprostředkovat vhled do jejich prožívání a potřeb.
Klíčová slova: násilí v rodině; násilí na dětech; sluzby pobytové; výzkum

Klíčová slova v angličtině: violence against children; family violence; residential social services; residential facilities; RESEARCH
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 512 Tři pilíře bezpečí
Poznámka:  online publicistika - rubrika Inspirace pro praxi
http://www.socialniprace.cz/zpravy.php?oblast=3&clanek=916
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT