Publikační činnost: 2004
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Veřejné finance v ČR a EU. [Public finance in CR and EU.]. / Robert Jahoda, Jan Šelešovský - Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2004. - 170 s. - ISBN 80-210-3410-6

[ Jahoda, Robert - Šelešovský, Jan ]

Anotace:  Kniha popisuje základní vztahy, které panují ve veřejných financích. Je zaměřena na úvod do teorie, kterou dále demonstruje na praktických otázkách veřejných financí v ČR a EU.
 
Anotace v angličtině:  Book describes basic relations in public finance. It deals with introduction to the public finance theory, which is then expanded on topics from Czech and EU public finance experiences.
Klíčová slova: finance veřejné; rozpočet státní; EU; politika fiskální; sektor veřejný; výdaje

Klíčová slova v angličtině: public finance; state budget; European union; fiscal decentralization; tax policy; public sector expenditure; fiscal imbalance
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Možnosti dalšího vývoje penzijního systému ČR. [Possibilities of the future development of Czech pension system.]. / Robert Jahoda - In: Acta Facultatis Aerarii Publici. - ISSN 1336-5797 - Roč. 1, č. 1 (2004), s. 36-45.

[ Jahoda, Robert ]

Anotace:  Článek analyzuje možnosti dalšího vývoje penzijního systému v ČR. Rozebírá, jaké možnosti systémových a parametrických změn zbývají vládě 2 roky před parlamentními volbami.
 
Anotace v angličtině:  The article analyses possibilities of the future development of Czech pension system. It deals with parametric changes of present systems and options for system changes of present government, which has been in midterm of the voting cycle
Klíčová slova: finance veřejné; rozpočet státní; systém penzijní; financování průběžné; fiskální nerovnováha

Klíčová slova v angličtině: public finance; state budget; pension system; PAYG; fully funded system; implicit pension debt; fiscal imbalance
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2004
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Dopad změny úlevy na dítě u zákona o dani z příjmů. [Change of income tax relief on children and its impact.]. / Robert Jahoda - In: Daně - teorie a praxe.. - Brno : Akademie Sting, 2004. - ISBN 80-86342-47-6. - s. 35-36.

[ Jahoda, Robert ]

Akce: Brno, 10.-11.9,2004, EUR
Anotace:  Článek analyzuje současné změny v zákoně o daních s příjmů, které se týkají rodin s dětmi. Jedná se o nahrazení odečitatelné položky na dítě daňovou slevou. Ukazuje, že na jedné straně se jedná o systémový krok směrem k větší spravedlnosti poskytování této dávky. Na straně druhé se jedná o velký nárůst administrativy a komplikovanosti zákona.
 
Anotace v angličtině:  The article analyses change of income tax relief on children. Tax deduction on children is being replaced by tax credit from the beginning of 2005. It shows pros of this amendment - it is step towards improving fairness distribution of such ôbenefitö. On the other hand, it has cons as well - increasing state administration and complexity of the tax law.
Klíčová slova: finance veřejné; daně z příjmů; rozpočet státní; politika daňová; politika fiskální

Klíčová slova v angličtině: public finance; income tax; tax expenditure; tax compliance; state budget; tax policy; fiscal imbalance
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT