Publikační činnost: 2004
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Czech Republic - Monthly Update: May 5, 2004. Foreign investments increase labour productivity and competitiveness in some segments. [Česká republika - měsíční aktualizace: 5.května 2004. Cizí investice zvyšují produktivitu práce a konkurenceschopnost v některých segmentech.]. / Tomáš Sirovátka - 2004. - (European Employment Observatory)

[ Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Význam přílivu zahraničních investic do české ekonomiky na základě analýzy statistických ukazatelů z roku 2003.
 
Anotace v angličtině:  Importance of foreign investments into the Czech economy on the base of statistical indicator analysis in 2003.
Klíčová slova: ČR; ekonomika; produktivita práce; podniky zahraniční

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; ECONOMY; LABOUR PRODUCTIVITY; FOREIGN COMPANIES
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. / Olga Bičáková - In: Právo a zaměstnání. - ISSN 1211-1139 - Roč. 17, č. 1 (2008), s. 7-14.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Vymezení některých pojmů. Mzdové nároky zaměstnanců nadnárodního zaměstnavatele. Zveřejnění podání návrhu na prohlášení konkurzu. Žádost o uspokojení mzdových nároků. Prokazování výše dlužných mzdových nároků zaměstnanců. Výplata mzdových nároků. Srážky a odvody z přiznaných mzdových nároků. Povinnost zaměstnavatele k úhradě finančních prostředků vyplacených úřadem práce. Povinnost zaměstnance k vrácení vyplacených finančních prostředků. Shrnutí povinností úřadu práce.
Klíčová slova: ČR; insolvence; zákonodárství; bankroty; kompenzace; VÚPSV; společnosti zahraniční; výplata-způsob; úřady práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; insolvency; legislation; bankruptcies; replacement rate; RILSA; foreign companies; method of payment; labour offices
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 57, č. 9 (2009), s. 44-52.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  K výkladu zákona č. 118/200 Sb., který byl čtyřikrát novelizován. Naposledy zákonem č. 217/2009 Sb., s účinností od 20. července 2009. Okruh zaměstnanců, na které se zákon nevztahuje. Vymezení některých pojmů pro účely zákona. Mzdové nároky zaměstnanců nadnárodního zaměstnavatele. Zveřejnění podání insolvenčního zákona. Žádost o uspokojení mzdových nároků zaměstnancem. Lhůta pro uplatnění mzdových nároků zaměstnance se nově prodlužuje. Uplatnění mzdobých nároků zaměstnancem. prokazování výše dlužných mzdových nároků zaměstnanců. Výplata mzdových nároků. Opětovné rozhodování úřadu práce o mzdových nárocích. Srážky a odvody z přiznaných mzdových nároků. Povinnost zaměstnavatele k úhradě finančních prostředků vyplacených úřadem práce. Povinnost zaměstnance k vrácení vyplacených finančních prostředků. Informační povinnost Ministerstva práce a sociálních věcí vůči členskému státu EU.
Klíčová slova: ČR; insolvence; zákonodárství; společnosti zahraniční

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; insolvency; legislation; foreign companies
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2003
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Industrial Relations and Corporate Culture in the Czech Republic [Industriální vztahy a firemní kultura v České republice]. / Jaromíra Kotíková, Daniela Bittnerová - Hamburg: Bertelsmann Stiftung und Hans Böckler Stiftung, 2003. - 31 s.

[ Kotíková, Jaromíra - Bittnerová, Daniela ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Charakteristika ekonomického vývoje. Profil industriálních vztahů, právní kontext. Sociální dialog na národní úrovni. Sociální dialog na odvětvové úrovni, kolektivní smlouvy na vyšší úrovni a na podnikové úrovni. Faktory ovlivňující vliv sociálních partnerů. Rámcové podmínky korporátního řízení, model privatizace. Profil národních zaměstnavatelů, typ podnikové kultury. Praxe zahraničních podniků. Industriální vztahy a korporátní kultura v zahraničních společnostech.
Klíčová slova: vztahy industriální; situace ekonomická; dialog sociální; odbory; organizace zaměstnavatelů; právo pracovní; vyjednávání kolektivní; smlouvy kolektivní; smlouvy kolektivní vyššího stupně; privatizace; společnosti zahraniční

Klíčová slova v angličtině: industrial relations; economic situation; social dialogue; trade unions; organizations of employers; labour law; collective bargaining; collective agreements; foreign companies
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT