Publikační činnost: 2010
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Přechod do dospělosti dlouhodobě nezaměstnaných absolventů učebních oborů z Brna a okolí. [The Transition to Adulthood as Experienced by Long-Term Unemployed Graduates of Vocational Programmes in Brno and Surrounding Areas.]. / Jana Havlíková - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 46, č. 1 (2010), s. 73-99 (27 s.).

[ Havlíková, Jana ]

Anotace:  Cílem tohoto článku je poskytnout vhled do životní situace dlouhodobě nezaměstnaných absolventů z hlediska jejich přechodu do dospělosti. Analytický rámec použitý pro tento výzkum je teorie životního běhu, podle které je možné přistupovat k přechodu z mládí do dospělosti jako k vícenásobnému přechodu. To odpovídá i s realitě, protože mladí lidé sledují nejméně tři trajektorie na své cestě k dospělosti: ze školy do práce, z původní rodiny k založení vlastní rodiny a od závislosti k nezávislosti
 
Anotace v angličtině:  The aim of this article is to provide insight into the circumstances of long-term unemployed graduates from the perspective of their transition to adulthood. The analytical framework used for this research is life course theory, according to which it is possible to approach the transition from youth to adulthood as a multiple transition. This point corresponds well with reality because young people follow at least three trajectories on their way to adulthood: from school to work, from family of origin to family of procreation, and from dependence to independence.
Klíčová slova: ČR; nezaměstnanost dlouhodobá; absolventi; učni; nezaměstnaní; dráhy životní; přechod do dospělosti

Klíčová slova v angličtině: CR; long-term unemployment; long-term unemployed; graduates of vocational programmes; transition to adulthood; graduates of vocational programmes; life course theory
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT