Publikační činnost: 2002
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Rozvoj lidských zdrojů. [Human resources development.]. / Magdalena Kotýnková - Praha: VŠE, 2002. - 197 s. - ISBN 80-86419-48-7

[ Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Monografie je věnována rozvoji lidských zdrojů na trhu práce. Je rozdělena na dvě části, první část obsahuje rozvoj lidských zdrojů na evropském trhu práce a druhá část je věnována rozvoji lidských zdrojů na českém trhu práce. Rozvoj lidských zdrojů je sledován v kontextu Evropské strategie zaměstnanosti a Evropské strategie sociálního začleňování. Rozvoj lidských zdrojů je zároveň popsán jako aktivní faktor ovlivňující sociálně - ekonomickou úroveň společnosti.
Klíčová slova: zdroje lidské; evropská strategie zaměstnanosti; začleňování sociální

Klíčová slova v angličtině: human resources development; European employment strategy; European strategy of social inclusion
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2014
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Nástroje finanční podpory vzdělávání dospělých [Financial Instruments for Support of Adult Education]. / Helena Vychová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 56, č. 1 (2014), s. 37ľ46 (10 s.).

[ Vychová, Helena ]

Externí odkaz
Anotace:  Aktivní přístup dospělých k dalšímu vzdělávání je ovlivněn celou řadou faktorů. Výrazně negativně je v postojích dospělých ľ jako jedna z hlavních překážek aktivní účasti - hodnocena finanční nákladnost dalšího vzdělávání a pro usnadnění přístupu k dalšímu vzdělávání je požadováno její snížení. Článek přináší představení podpůrných finančních nástrojů individuální poptávky po vzdělávacích aktivitách ze strany občanů, které lze nalézt především v praxi zahraničních zemí. Samotná volba vhodného nástroje pak musí zohlednit specifičnost řešené situace.
 
Anotace v angličtině:  Active access of adults to the further education is influenced by a number of factors. The financial costs of further education are one of the major barriers to active participation of adults in further education and adults require reduction in costs for easier access to further education. The article presents financial instruments supporting individual demand for educational activities of adults, which can be found primarily in the practice of foreign countries. The choice of the appropriate instrument must take into account the specificity of the situation.
Klíčová slova: zdroje lidské; pokračující vzdělávání dospělých; finanční podpora vzdělávání

Klíčová slova v angličtině: human resources development; adult continuing education; educational vouchers; scholarships; grants; study loans; individual educational saving accounts; tax relief; compensation for loss of income; support for living costs; paid study leave; offers free courses; other support costs associated with education; offer of accompanying services
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/A1002EE02A/$File/130053_14-01.pdf
ISSN 1805-2991 (Online)
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT