Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Přímé platby za péči v kontextu nevyjasněného statusu neformální péče [Direct Payments in the Context of a Vague Status of Informal Care]. / Olga Hubíková - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 12, č. 4 (2012), s. 113-125 (13 s.).

[ Hubíková, Olga ]

Anotace:  Hlavním cílem tohoto textu je otevřít debatu o tom, jaké důsledky pro celý systém přímých plateb za péči v ČR může mít fakt, že tato zásadní změna byla do systému sociální péče vnesena, aniž by pro ni byl vyjednán dostatečný konsensus a aniž by byla podstata přímých plateb pochopena a akceptována. Součástí diskutovaného problému je, že přímé platby za péči jsou v ČR využívány ve více než třech čtvrtinách případů na neformální péči, poskytovanou blízkými příbuznými, avšak souvislosti a význam neformální péče nejsou dostatečně pochopeny. Status neformálních pečovatelů není odpovídajícím způsobem etablován ľ ani na diskurzivní, ani na sociálně-ekonomické a právní rovině.
 
Anotace v angličtině:  The main aim of this paper is to open a discussion on the possible consequences of the introduction of the system of direct payments for care was introduced in the Czech Republic without sufficient understanding of its context and adequate consensus about the nature and the function of the direct payments on the part of both policy makers and front-line workers of the direct payments agenda. The essential part of the problem is that despite the fact that direct payments are in the CR used in more than three quarters cases for informal care provided mainly by the close relatives, the substance and context of informal care has not been here comprehended enough yet. The status of an informal caregiver has not beet established correspondingly ľ neither in the discursive nor in the socioeconomic and legal way.
Klíčová slova: péče neformální; neformální pečovatel; přímé platby; reciprocita v rodině; solidarita mezigenerační

Klíčová slova v angličtině: informal care; informal caregiver; direct payments; intrafamilial reciprocity; intergenerational solidarity
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC4/2011 Role sociálního pracovníka, ošetřujícího a posudkového lékaře v rámci řízení o přiznání příspěvku na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Podpora neformálních pečovatelů v podmínkách poskytování sociálních služeb pro seniory v ČR: Příklad Pečovatelské služby [The Support of Informal Carers as the Part of Social Sevices Providing in the Czech Republic: the study of Domiciliary Care Service]. / Kateřina Kubalčíková - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 12, č. 4 (2012), s. 89-101 (13 s.).

[ Kubalčíková, Kateřina ]

Anotace:  V textu je diskutována otázka potenciálu terénní služby pro seniory jako druhu služby, nabízející pomoc v přirozeném prostředí uživatele.
 
Anotace v angličtině:  In the text are discussed different models of raltion between formal a non-formal care providers as well as the opportunity of the users non-formal care providers to participate at thče decision-making.
Klíčová slova: služby sociální; staří; péče domácí; péče neformální

Klíčová slova v angličtině: social services; elderly; domiciliary care services; informal care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2022
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Dopady pandemie na sólo rodiče a jejich potřebu neformální pomoci. / Sylva HÖHNE, Lucie ŽÁČKOVÁ - In: Sociální studia/Social Studies. - ISSN 1214-813X - Roč. 19, č. 2 (2022), s. 55-74 (19 stran).

[ HÖHNE, Sylva - ŽÁČKOVÁ, Lucie ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace v angličtině:  The Covid-19 pandemic has affected the work, personal, and family lives of all Czechs. In this regard, single parents are one of the most vulnerable groups. They are very frequent recipients of external support, provided by the state or by grandparents. Government restrictions, accompanied by, among other things, reduced availability of institutional childcare services, have significantly increased parentsĺ demand for informal childcare. However, grandparents have not been able to fully satisfy this demand. Within the proposed typology, the so-called risk group of single parents who did not receive the required childcare support concerning school preparation or free time, as well financial or material help, was identified. The size of this group grew during the pandemic.
According to regression analysis, parents of preschool and younger school children, working in precarious forms of work, in a low-income situation, and/or in rental housing, were at higher risk of falling into the group of single parents who need informal support.
Klíčová slova: ČR; sólo rodič; péče o děti; podpora finanční; COVID-19; péče neformální

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; single parent; informal care; child care; financial support; COVID-19
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 691920 Dopady pandemie COVID-19 na sólo rodiče
Poznámka:  DOI: https://doi.org/10.5817/SOC2022-32989
Pracoviště: VUPSVRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT