Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Část druhá: Flexibilita pracovní síly a nové formy a způsoby organizace práce. / Jaromíra Kotíková, Danica Krause, Markéta Nekolová - In: Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky a vstup do EU. / Antonín Slaný, a kol.. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - ISBN 80-210-3325-8. - s. 89-123.

[ Kotíková, Jaromíra - Krause, Danica - Nekolová, Markéta ]

Klíčová slova v angličtině: institutions; EU; Czech economy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2018
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Transformovat domovy pro seniory? Ne, budovat nová zařízení! / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 14, č. 3 (2018), s. 6-7.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Návrhy na zlepšení dostupnosti a kvality pobytových sociálních služeb pro seniory. Graf: Výše průměrných provozních nákladů na lůžko v domovech seniorů a v domovech se zvláštním režimem v závislosti na velikosti zařízení. Tabulka: Počet lůžek v zařízeních dlouhodobé péče v evropských zemích.
Klíčová slova: staří; služby sociální; ústavy dlouhodobé péče; financování; koncepce budoucí; prognózování; výdaje

Klíčová slova v angličtině: seniors; social services; long-term care; institutions; financing; future conception; forecasting; expenditure
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT