Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Monitoring cílových skupin na regionálním trhu práce. [Monitoring target groups on the regional labour market.]. / Jakub Musil - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 1 (2007), s. 30.

[ Musil, Jakub ]

Anotace:  Účast VÚPSV na mezinárodním projektu "Target Group Monitoring - New Indstruments in the Field of Regional Labour Market Monitoring". Cíl a hlavní řešitel projektu . Mezinárodní konference pořádaná po skončení úvodní části projektu.
 
Anotace v angličtině:  The Research Institute for Labour and Social Affairs participation in the project "Target Group Monitoring - New Instruments in the Field of Regional Labour Market Monitoring". The aim of the project and its main researcher. The international conference held after the completion of the initial phase of the project.
Klíčová slova: trh práce; projekt mezinárodní; konference; pracovníci migrující

Klíčová slova v angličtině: labour market; international project; conference; migrant workers
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Study on Stakeholders Involvement in the Implementation of the Open Method of Coordination (OMC) in Social Protection and Social Inclusion. Case Study. [Studie o zapojení zainteresovaných stran při implementaci Otevřené metody koordinace (OMC) v oblasti sociální ochrany a sociálního začleňování. Případová studie.]. / Miroslava Rákoczyová - EU, 2009. - 6 s.

[ Rákoczyová, Miroslava ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekt NAPSI together! je zaměřen na zvýšení účasti zainteresovaných stran v procesu Otevřené metody koordinace, jakož i na zvýšení kvality a legitimity agendy sociálního začleňování v České republice. Má také zvýšit veřejné povědomí o problematice sociálního začleňování a zvýšení politické odpovědnosti k sociálnímu začlenění.
 
Anotace v angličtině:  The project NAPSI together! is focused on enhancing stakeholdersĺ participation in the OMC process as well as on increasing the quality and legitimacy of the social inclusion agenda in the Czech Republic. It also intends to increase public awareness of issues of social inclusion and raise political commitment to social inclusion.
Klíčová slova: začleňování sociální; projekt mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: social inclusion; international project; open method of coordination
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Contract no. VC/2008/0325
viz - Do 1534
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT