Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Rodina a příbuzenství [Family and kinship]. / Olga Nešporová - In: Příručka sociologie náboženství / Zdeněk R. Nešpor, David Václavík. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2008. - ISBN 978-80-86429-92-2. - s. 212-218.

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Kapitola řeší vztah mezi sociální realitou a její sociální konstrukcí prostřednictvím náboženských konceptů a zvyklostí. Přináší základní příklady toho, jak náboženství formuje rodinné a příbuzenské vazby, definuje genderové role a reguluje vztahy mezi jednotlivými členy rodiny.
 
Anotace v angličtině:  The chapter focuses on relation between social reality and its social construction by religious concepts and habits. It brings basic examples from the world religions how religions form family and kinship relations, define gender roles and control interfamily relationships.
Klíčová slova: rodina; náboženství; příbuzenství

Klíčová slova v angličtině: family; religion; kinship
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA403/06/0574 Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice a jejich sociopolitické a socioekonomické důsledky; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2022
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

"Já jsem právně úplně mimo" : Zkušenosti rodičů z homoparentálních rodin v České republice. / Olga NEŠPOROVÁ - In: Sociální studia/Social Studies. - ISSN 1214-813X - Roč. 19, č. 2 (2022), s. 111-131 (20 stran).

[ NEŠPOROVÁ, Olga ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace v angličtině:  The article focuses on the definition and description of basic forms of parenthood in homoparental families, i.e. families in which a child or children are raised by two parents of the same sex. The findings are based on the results of a qualitative phenomenological survey involving 37 in-depth interviews with same-sex parents. The research approach emphasised the actorsĺ views. Homoparental families are specific in the Czech Republic in that the lack of equality of social parents is currently supported by legislation. Since same-sex parents feel equal in terms of the relationship with their child concerning both parental responsibility and childcare mutual replaceability, they have a critical perception of the legal inequality of social parents, who are not permitted by legislation to assume the role of the legal representative of a shared child.
The declaration of parental equality with respect to the child can be interpreted as one of the strategies that same-sex parents have adopted in terms of strengthening the position of social parents. The deeper analysis of the data revealed differences in the parenting experiences of two types of same-sex parents. Lesbian women perceive the relationship with the child that they gave birth to differently to the relationship with a child that their partner gave birth to, while gay men deny or play down the importance of such differences.
Klíčová slova: LGBT; rodičovství sociální; rodina homoparentální; otcovství; mateřství

Klíčová slova v angličtině: homoparental family; kinship; parenthood; LGBT; motherhood; fatherhood
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Poznámka:  DOI: https://doi.org/10.5817/SOC2022-32991
Pracoviště: VUPSVRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT