Publikační činnost: 2006
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Harmonizace rodinných a pracovních povinností rodičů se závislými dětmi. [Reconciliation of family and work duties of parents with dependent children.]. / Sylva Ettlerová, Anna Šťastná - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 48, č. 1 (2006), s. 12-21.

[ Ettlerová, Sylva - Šťastná, Anna ]

Anotace:  V lednu 2005 provedl VÚPSV šetření "Harmonizace rodiny a zaměstnání 2005 (HRZ05), které bylo zaměřeno na vztah rodičovství a zaměstnání, a to jak na úrovni postojové, tak reálného chování. Předkládaný článek se zabývá otázkou zvládání rodinných a pracovních povinnosti a vstřícností zaměstnavatelů vůči zaměstnancům/zaměstnankyním s malými dětmi z hlediska opatření v oblasti slučitelnosti práce a rodiny.
 
Anotace v angličtině:  In January 2005 the RILSA performed a study on ôHarmonising the Family and Employmentö (HRZ05), focused on the relationship between parenting and employment in terms of both attitudes and actual behaviour. The article addresses the issue of coping with family and work obligations and how employersĺ accommodate for employees with small children in terms of reconciling work and the family.
Klíčová slova: ČR; sladění rodinného a prac. života; chování demografické; vzdělání dosažené; zaměstnání na částečný úvazek; práce domácí; doba pracovní; dovolená

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; reconciliation of work and family life; demographic behaviour; educational attainment; part time employment; work at home; workers welfare facilities; working hours; leave
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. / Olga Bičáková - In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - ISSN 1214-5025 - Roč. 11, č. 7-8 (2008), s. 2-7.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Příspěvek se zabývá odchylnou úpravou pracovní doby a doby odpočinku členů osádek nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě, zaměstnanců údržby pozemních komunikací, zaměstnanců drážní dopravy a zaměstnanců městské hromadné dopravy.
Klíčová slova: ČR; doba pracovní; organizace práce; dovolená; služby

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; working hours / hours of work; work organization; leave; services
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Důvod stanovení dovolené a překážky na straně zaměstnavatele. / Olga Bičáková - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - č. 15 (2008), s. 15.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Určení doby čerpání dovolené. Rozvrh čerpání dovolené. Doby, na které zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené (vojenské cvičení, pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená). Podmínky hromadného čerpání dovolené. V případě překážek práce na straně zaměstnavatele vyplácí zaměstnavatel svému zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu ve výši 60 až 100 procent průměrného výdělku (což neplatí, bylo-li uplatněno konto pracovní doby).
Klíčová slova: ČR; dovolená; právo pracovní; kompenzace; doba pracovní; smlouvy kolektivní; odbory

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; leave; labour law; replacement rate; working hours / hours of work; collective agreements; trade unions
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. / Olga Bičáková - In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - ISSN 1801-6014 - Roč. 18, č. 1-2 (2009), s. 3-6.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Příspěvek se zabývá odchylnou úpravou pracovní doby a doby odpočinku členů osádek nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě, zaměstnanců údržby pozemních komunikací, zaměstnanců drážní dopravy a zaměstnanců městské hromadné dopravy podle nařízení vlády č. 589/2006 Sb.
Klíčová slova: ČR; právo pracovní; doba pracovní; služby; dovolená

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour law; working hours / hours of work; services; leave
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT