Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Gender a poskytování péče starším osobám (2.). [Gender and care provision to the elderly (2.).]. / Kamila Svobodová - In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X - Roč. 9, č. 3 (2007), s. 22-24.

[ Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Pokračování článku z minulého čísla. Problematika poskytování péče starším osobám z genderové perspektivy. Vliv poskytování péče na zaměstnání a osobní život pečujících osob. Gender a veřejná politika v oblasti poskytování péče. Problémy v oblasti podpory poskytovatelům péče. Co by pomohlo ke zlepšení situace. Problematika ústavní péče. Některá srovnání se situací v EU.
 
Anotace v angličtině:  The issue of providing care to the elderly from a gender perspective. The impact providing care has on the employment and personal life of the caregivers. Gender and public policy in terms of the provision of care. What would help improve the situation? Issues surrounding institutional care. Some comparisons with the situation in the EU.
Klíčová slova: staří; postižení; bezmocnost; péče dlouhodobá; péče dlouhodobá v rodině; pomoc sociální v rodině; péče domácí; pečovatelé; služby sociální; zaměstnanost žen; cyklus rodinný (životní); zaměstnání na částečný úvazek; péče ústavní

Klíčová slova v angličtině: the elderly; disabled; helplessness; long term care; long-term care for the close relative; family social assistance; home care; caregivers; social services; employment-women; life cycle; part time employment; institutional care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Gender a poskytování péče starším osobám (3.). [Gender and care provision to the elderly (3.)]. / Kamila Svobodová - In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X - Roč. 9, č. 4 (2007), s. 20-24 (5s).

[ Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Problematika poskytování péče starším osobám z genderové perspektivy. V jakém prostředí by si představovali prožít své stáří lidé, kteří se do této životní fáze brzy dostanou, a jakým způsobem by svým rodičům chtěli poskytnout pomoc jejich děti. Výsledky několika výzkumů VÚPSV a výzkumu Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy.
 
Anotace v angličtině:  The issue of providing care to the elderly from a gender perspective. In what sort of living environment do people imagine their elders (who are soon going to enter this stage of life) and in what way do children want to provide assistance to their parents? The results of several surveys by the Research Institute for Labour and Social Affairs and a survey on Men and Women in the Czech Republic: Life Paths and Intergenerational Differences.
Klíčová slova: staří; postižení; bezmocnost; péče dlouhodobá; péče dlouhodobá v rodině; pomoc sociální v rodině; péče domácí; pečovatelé; gender; služby sociální; péče ústavní; pomoc sociální v rodině

Klíčová slova v angličtině: elderly; disabled; helplessness; long term care; long-term care for the close relative; family social assistance; home care; caregivers; gender; social services; institutional care; family social assistance
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Pracovněprávní ochrana občanů dlouhodobě pečujících o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 56, č. 11 (2008), s.40-41.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Právní záruky poskytované občanům pečujícím o jiné fyzické osoby. Zvláštní pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o jiné fyzické osoby. Přestupky a správní delikty na úseku zvláštních pracovních podmínek. Závěr.
Klíčová slova: ČR; zaměstnavatelé; zaměstnanci; diskriminace pracovní; vztahy pracovní; rovnost; podmínky pracovní; doba pracovní; invalidita; bezmocnost; péče dlouhodobá; péče o osobu blízkou; právo pracovní; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employers; employees; labour discrimination; labour relations; equity; working conditions; working hours / hours of work; disability; helplessness; long term care; long-term care for the close relative; labour law; RILSA
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Jak zajistit péči o potřebné. / Helena Lisá - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 4 (2009), s. 27-29.

[ Lisá, Helena ]

Anotace:  Modely zajištění dlouhodobé péče v evropských zemích. Veřejná a rodinná odpovědnost za péči. Modely finančních a věcných dávek. Formální či neformální poskytování péče. Perspektivy evropské politiky v oblasti sociálních služeb.
Klíčová slova: EU; pomoc sociální; pomoc sociální v rodině; staří; potřebnost; příspěvek na péči; péče o osobu blízkou; péče dlouhodobá; nemocní; služby sociální

Klíčová slova v angličtině: EU; social assistance; family social assistance; elderly / aged; neediness; care allowance; long-term care for the close relative; long term care; ill persons; social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Převz. z: Sociale Sicherheit 11/2007 s. 536-544.
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019

Nejlepší praxe v podpoře pečujících a seniorů. / Hana Roztočilová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 13, č. 1 (2019), s. 22-25. obr.

[ Roztočilová, Hana ]

Anotace:  Záznam z mezinárodní konference, která se konala dne 11. prosince 2018 v pražském hotelu Holiday Inn.
Klíčová slova: ČR; pečovatelé; staří; stárnutí; pomoc sociální v rodině; péče o osobu blízkou; Mezinárodní; konference; péče zdravotní domácí

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; caregivers; elderly / aged; ageing; family social assistance; long-term care for the close relative; International; conference; home care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT