Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Systém denní péče o děti do 6 let ve Francii a v České republice [Systém denní péče o děti do 6 let ve Francii a v České republice / Systems of day care for children up to the age of 6 in France and the Czech Republic]. / Jana Paloncyová, Jana Barvíková, Anna Šťastná, Kamila Svobodová, Věra Kuchařová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 208 s. - ISBN 978-80-7416-119-3

[ Paloncyová, Jana - Barvíková, Jana - Šťastná, Anna - Svobodová, Kamila - Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná monografie je jedním z hlavních výstupů projektu "Nové formy denní péče o děti v České republice", jehož cílem jsou návrhy na rozšíření nabídky nerodinné denní péče o děti v ČR na základě příkladů dobré praxe z Francie. V této monografii je detailně popsán systém denní péče o děti do 6 let věku v obou zemích. Pozornost je věnována jak rodičovské péči v kontextu nastavení rodinné politiky, tak nerodinné individuální péči poskytované za úplatu a nerodinné kolektivní péči v různých formách. Samotná charakteristika systémů denní péče o předškolní děti je doplněna rozborem poptávky a nabídky dle dostupných zdrojů v obou zemích.
 
Anotace v angličtině:  The current monograph is one of the main outcomes of the project "New forms of child day care in the Czech Republic," which aims to generate proposals for a broadening of the offer of non-family day care services in the Czech Republic on the basis of good practice examples from France. The monograph describes the systems of day care for children up to the age of 6 in both the countries in detail. The focus is on parental care in the context of family policy provisions, payment-based non-family individual care, as well as non-family collective care in its various forms. The characterisation of the two pre-school day care systems as such is complemented by an analysis of the supply and demand for various forms of day care services and provisions deriving from available resources in both the studied countries.
Klíčová slova: ČR; Francie; politika rodinná; dovolená mateřská; dovolená rodičovská; jesle; chůva; školy mateřské; nerodinné formy péče o děti

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; France; family policy; maternal leave; parental leave; non-family individual care; creche; kindergarten
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: ESF_6911/12 Nové formy denní péče o děti v České republice
Poznámka:  Studie vznikla v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v České republice
CZ.1.04/5.1.01/77.00038. Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Maternity leave provisions in the EU Member States: Duration and allowances [Opatření mateřské dovolené ve členských státech EU: Doba trvání a příspěvky]. / Peychlová, Kristýna - národní přispěvatel za ČR. / Peychlová, Kristýna - národní přispěvatel za ČR - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. - 54 s. - ISBN 978-92-897-1382-5

[ Peychlová, Kristýna ]

Externí odkaz
Anotace:  Směrnice o mateřské dovolené (92/85/EEC) se zabývá zlepšením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci žen, které jsou těhotné, krátce po porodu nebo kojí. Tato zpráva konstatuje, že téměř všechny členské státy jsou v souladu s ustanovením směrnice o poskytnutí povinné mateřské dovolené alespoň dva týdny před a/nebo po porodu; většina tento požadavek překračuje. A ve většině členských států jsou náhradové poměry na 100 % dřívějšího platu - přinejmenším po určitou dobu.
Klíčová slova: zab. v mateřství; dovolená mateřská; dávky; podmínky pracovní; EU

Klíčová slova v angličtině: maternity insurance; maternity benefits; maternal leave; working conditions
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  nezadávat do RIV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT