Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální hospitalizace. [ Social hospitalisation.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Iva Holmerová - Praha: VÚPSV, 2000. - 48 s.

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Holmerová, Iva ]

Externí odkaz
Anotace:  Sociální hospitalizace představuje problematiku na pomezí péče sociální a zdravotní. Práce vychází z rozboru současné legislativy, zjišťuje názory sociálních a zdravotních referátů okresních úřadů a zdravotnických zařízení na tuto problematiku, provádí ekonomický rozbor a zahrnuje i stanovisko odborného lékaře z oboru geriatrie. Práce otevírá další otázky, a to zejména problém úhrady tzv. ähotelových služebô v lůžkových zdravotnických zařízeních (platby za jídlo, prádlo apod.) a v neposlední řadě úhradu zdravotnických služeb na ošetřovatelských odděleních domovů důchodců.
 
Anotace v angličtině:  Social hospitalization represents a problem on the border of social and medical care. The study analyses contemporary legislation, makes an inquiry at hospitals and at district officesĺ social and health departments on opinions about the relevant problems, analyses the economic problems and presents an opinion of a specialist in geriatric medicine. The study stresses some other questions, e.g. payments for so called hotel services in hospitals (food, linen) and for the health care of immobile clients in rest-homes.
Klíčová slova: hospitalizace sociální; pomoc sociální; péče léčebná; financování; zákonodárství; geriatrie

Klíčová slova v angličtině: social hospitalization; social care; medical care; legislation; financing; geriatric medicine
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Pooperační zmatenost na JIP - zásadní perioperační komplikace u starších pacientů. [Postoperative confusion in ICU - an important perioperative complication in older patients.]. / Daniela Bruthansová, Jan Bruthans, Marek Svítek - In: Česká geriatrická revue. - ISSN 1214-0732 - Roč. 7, č. 2 (2009), s. 68-74 (7 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Bruthans, Jan - Svítek, Marek ]

Anotace:  Pooperační zmatenost (PZ) postihuje hlavně starší pacienty nad 65 let věku. Výskyt PZ je spojen s četnými negativními jevy. Vzhledem k multifaktoriálnímu podkladu PZ je nutné při prevenci i léčbě postupovat komplexně. Zásadní snahou zůstává způsobit co nejmenší zátěž pacienta operačním výkonem, minimální narušení sociálního prostředí, biorytmů pacienta a při podávání medikamentózní léčby postupovat velmi uvážlivě. V případě rozvoje PZ je nutné včas diagnostikovat již první příznaky a pokusit se stav zvládnout nejvhodnějším psychologickým přístupem, kdy významnou úlohu hraje chování ošetřujícího personálu. Značnou pomocí mohou být v této fázi i příbuzní pacienta. Další možnosti léčby.
 
Anotace v angličtině:  Postoperative delirium is a complication in the perioperative period that affects usually patients aged 65 and older. Multiple negative events usually occur in delirious patients. Due to multifactorial reasons of such a state, a complex approach to prevention and therapy of postoperative delirium is required. Basically, the burden of the operation, disturbation of social settings and biorhythms of a patient should be diminished and drugs should be administered with caution. In case of development of postoperative delirium first signs should be recognised and treated, possibly with suitable psychological approach. An appropriate behaviour of staff is of the utmost importance. Also relatives might be helpful in this phase. Possibilities of further treatment.
Klíčová slova: pooperační zmatenost; delirantní syndrom; pacient starší; staří; nemocní; péče léčebná

Klíčová slova v angličtině: postoperative delirium; delirant syndrome; older patient; complication postoperative; restrictive measures; ill persons; eldery; medical care
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  sig.: Do 1504
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT