Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Ovlivní schválená reforma pracovní pobídky? [Shall public finance reform influence work incentives?]. / Robert Jahoda - In: Daně - teorie a praxe. - Brno : Akademie Sting, 2007. - ISBN 978-80-86342-71-9. - s. 33-34.

[ Jahoda, Robert ]

Akce: 2007, Brno, EUR
Anotace:  Cílem příspěvku bylo diskutovat možné dopady schválené reformy veřejných financí na pracovní pobídky domácností a jednotlivců.
 
Anotace v angličtině:  The main aim of the article is to describe possible changes of work incentives after introduction of the Public Finance Reform.
Klíčová slova: METR; motivace pracovat; reforma veřejných financí

Klíčová slova v angličtině: METR; work incentives; public finance reform
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Zdanění kvalifikované práce ľ příklad ČR a Slovenska. [Taxation of skilled labour ľ an example of the Czech Republic and Slovakia.]. / Robert Jahoda - In: Daně - teorie a praxe : Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře pořádaného Akademií STING. - Brno : Akademie Sting, 2008. - ISBN 978-80-86342-81-8. - s. 33-35 (3 s.).

[ Jahoda, Robert ]

Akce: Brno, 2008-09-12, EUR
Anotace:  Cílem příspěvku bylo ukázat míru zdanění kvalifikované práce v ČR a SR.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the paper was to present the rate of taxation of skilled labour in the CR and Slovakia.
Klíčová slova: METR; motivace pracovat; náklady práce

Klíčová slova v angličtině: METR; work incentives; labour costs
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT