Publikační činnost: 2003
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Diferencovaná úroveň dávek sociální pomoci na Slovensku. / Magdalena Kotýnková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 29, č. 9 (2003), s. 2-5.

[ Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Právní rámec dávek sociální pomoci (DSP) ve Slovenské republice. Systém diferenciace DSP jako nástroj pro motivací lidí k znovuzapojení na trh práce a zároveň jako nástroj pro úsporu veřejných financí. Tabulky: Vývoj částek životního minima pro účely státních sociálních dávek. Vývoj dávek sociální pomoci vyplácených z objektivních a subjektivních důvodů. Porovnání výše DSP pro různé typy domácností vyplácené k 31.12.2002 a od 1.1.2003 (po změně zákona č. 195/1998 Z.z.). Vývoj počtu příjemců DSP a osob v hmotné nouzi celkem od roku 2000 do 1.pololetí 2002. Struktura příjemců DSP v prosinci 2000 a 2001 podle subjektivních a objektivních důvodů hmotné nouze.
Klíčová slova: SR; pomoc sociální; dávky sociální pomoci; zneužívání dávek; minimum; zákonodárství; statistika

Klíčová slova v angličtině: Slovakia; social assistance; social benefits; misuse of benefits; minimum; legislation; statistics
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2004
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Monthly Labour Market Update: CZECH REPUBLIC - October 2004. Coordinated steps to improve work incentives. [Měsíční aktuality trhu práce: Česká republika - říjen 2004. Koordinované kroky ke zlepšení stimulace k práci.]. / Tomáš Sirovátka - 2004. - (European Employment Observatory)

[ Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Opatření české vlády proti zneužívání sociálních dávek a ve znamení hesla "aby se práce vyplatila", obsažená v novém zákoně o zaměstnanosti s platností od 1.10.2004. Zavedení tzv. existenčního minima v souladu s principy EU a návrh na zmrazení životního minima do roku 2005.
 
Anotace v angličtině:  Measures taken by the Czech government against the abuse of social benefits using the slogan "so that working pays off," which are included in a new Act On Employment effective as of 1.10.2004. The introduction of the so-called subsistence minimum in accordance with EU principles and a proposal to freeze the minimum subsistence income until 2005.
Klíčová slova: ČR; politika zaměstnanosti; uchazeči o práci; zneužívání dávek; minimum

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; EMPLOYMENT POLICY; JOB SEEKERS; MISUSE OF BENEFITS; MINIMUM
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Zneužívání versus nevyužívání sociálních dávek. / Petr Mareš - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 25, č. 11 (1999), s. 4-5.

[ Mareš, Petr ]

Anotace:  Problematika nečerpání sociálních dávek oprávněnými osobami. Autor na základě zahraničních zkušeností rozebírá důvody nečerpání sociálních dávek a zkoumá vliv tohoto fenoménu na systémové hodnoty sociálního státu.
Klíčová slova v angličtině: CR; social assistance benefits; non-take-up of benefits; misuse of benefits; welfare state
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT