Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2007 až 2011. [Skill needs forecasting for the period 2007 - 2011.]. / Ludvík Michalička, Jaromíra Kotíková, Oleksandr Stupnytskyy - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 45 s. - ISBN 978-80-87007-74-7

[ Michalička, Ludvík - Kotíková, Jaromíra - Stupnytskyy, Oleksandr ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie popisuje stav vývoje Modelu pro odhadování vzdělanostních potřeb v roce 2006. Poskytuje také prognózu vzdělanostních potřeb na období 2007 až 2011. Je demonstrována potřeba statistické interpretace výsledků a za tímto účelem je aplikována metoda Monte Carlo. Výsledkem jsou intervalové odhady výsledků predikce vzdělanostních potřeb.
 
Anotace v angličtině:  This report presents the development status of the Model for skill needs estimation. The model provides a skill needs prognosis for the interval between 2007 and 2011. The need for the statistical analysis and probabilistic interpretation of the results is demonstrated. The Monte Carlo method is deployed and the results are expressed as the interval estimates of the skill needs parameters.
Klíčová slova: zaměstnanost; vzdělanost; potřeby vzdělanostní; metoda Monte Carlo; prognózování

Klíčová slova v angličtině: employment; education; education needs; Monte Carlo method; forecasting
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza. [The forecasting of education needs for the period 2008 ľ 2012 ľ the state of the model and the current prognosis.]. / Ludvík Michalička, Jaromíra Kotíková, Oleksandr Stupnytskyy - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 272 s. - ISBN 978-80-7416-031-8

[ Michalička, Ludvík - Kotíková, Jaromíra - Stupnytskyy, Oleksandr ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie popisuje stav a výsledky modelování a předvídání vzdělanostních potřeb v prosinci 2008. Jsou popsány a předvedeny výsledky hlavních komponent modelu pro uvažované skupiny vzdělání a zaměstnání. Model poskytuje předpověď vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012. Výsledky by měly sloužit jako pomoc při rozhodování pracovníkům decizní sféry, zaměstnaneckých služeb, zaměstnavatelům a jednotlivcům.
 
Anotace v angličtině:  The study describes the state of the ROA - CERGE model for the forecasting of education and training needs as of December 2008. The main components of the model for relevant groups of education and jobs are explained and demonstrated. The model provides a prognosis of skill needs for the period 2008 - 2012. The results are intended to give the supplementary information to workers of decision sphere, employment services, employers and the individuals.
Klíčová slova: prognózování vzdělanostních potřeb; zaměstnanost; vzdělanost; potřeby vzdělanostní; metoda Monte Carlo; potřeby pracovních sil; trh práce

Klíčová slova v angličtině: forecasting of education needs; employment; education; education needs; Monte Carlo method; LABOUR DEMAND; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT