Publikační činnost: 2001
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Zamyšlení nad možnostmi dalšího vývoje základního systému důchodového pojištění. / Ladislav Průša - In: Národohospodářský obzor. - ISSN 1213-2446 - č. 4 (2001), s. 43-53.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Historie financování systému důchodového zabezpečení (DZ) v ČR. Současný stav systému DZ; nutnost reformy systému DZ. Možnosti dalšího vývoje systému DZ. K možnostem oddělení systému financování důchodů od státního rozpočtu. Několik poznámek ke konstrukci důchodů. K základním principům valorizace vyplácených důchodů.
Klíčová slova: ČR; pojištění důchodové; zákonodárství; reforma; financování; demografie; odchod do důchodu; valorizace důchodů; připojištění důchodové

Klíčová slova v angličtině: CR; pension insurance; legislation; reform; financing; demography; pensions adjustment; retirement; supplementary pension insurance
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Dopad stárnutí na sociální systémy (2. část). / Ladislav Průša - In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482 - Roč. 5, č. 5 (2002), s. B 23-25.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Důraz na posílení pojistných principů při konstrukci důchodů. Návrhy principů valorizace. Význam penzijního připojištění.
Klíčová slova: ČR; pojištění důchodové; stárnutí; valorizace důchodů

Klíčová slova v angličtině: CR; pension insurance; ageing; pensions adjustment
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezinárodní srovnání vybraných dílčích prvků systému důchodového pojištění, které mají vliv na příjmy systému, na stanovení výše dávek a na výdaje včetně vztahu tohoto systému k systému nemocenského pojištění. [Comparative study on partial components of pension insurance system affected the revenue of the system, amount of benefit and expediture including the relation both of the social insurance system, pension insurance and sickness insurance.]. / Markéta Vylítová, Martin Holub, a kol. - Praha: Konsorcium VÚPSV - William M. Mercer, 2001. - 51 s.

[ Vylítová, Markéta - Holub, Martin - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem projektu bylo shromáždit data a informace o penzijních reformách, politikách a strategiích v různých zemích. Projekt na základě srovnávacích analýz poskytuje doporučení pro reformu českého penzijního systému.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the project was collected data and information about pension reforms, politics and strategies in several countries. The project gave in virtue of comparative analysis recomendations for Czech case of pension reform.
Klíčová slova: pojištění důchodové; systém; reforma; financování; staří; srovnání mezinárodní; zab. nemocenské; důchody-výše; valorizace důchodů; samostatní; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; pension insurance systems; reforms; financing; elderly; comparative analysis; sickness insurance; PENSIONS-AMOUNT; pensions adjustment; SELF EMPLOYED; legislation
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HS62/01 - Mezinárodní srovnání vybraných dílčích prvků systému důchodového pojištění, které mají vliv na příjmy systému k systému nemocenského pojištění; HS64/01 - Analýza důchodových reforem z hlediska české důchodové reformy
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT