Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Výpovědní lhůta. / Olga Bičáková - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - č. 25 (2008), s. 14-15. obr.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Formy ukončení pracovního poměru (dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době, uplynutím sjednané doby). Formy výpovědi ze strany zaměstnance. Podmínky okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance. Případy, kdy je nutno vrátit "odstupné".
Klíčová slova: ČR; právo pracovní; ukončení zaměstnání; zaměstnanci; poměr pracovní; zaměstnavatelé; řízení; vztahy pracovní; kompenzace

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour law; termination of employment; employees; employment relationship; employers; proceedings; labour relations; replacement rate
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Několik rad, které vám pomohou na úřadech práce. / Olga Bičáková - In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962 - Roč. 6, č. 6 (2009), s. 4. obr.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Práva a povinnosti zájemců o zaměstnání při zprostředkování jejich zaměstnání úřadem práce. Co se rozumí zprostředkováním zaměstnání úřady práce. V čem může úřad práce občanovi poradit. Fyzická osoba má právo na to, aby jim úřad práce zprostředkoval vhodné zaměstnání. Co je vhodné zaměstnání. Kdo je zájemce o zaměstnání. Kdo se může stát uchazečem o zaměstnání. Kdy se jedná o výkon nelegální práce. Povinnosti úřadů práce. Jakým uchazečům o zaměstnání věnují úřady práce zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. Individuální akční plán jako jeden z nástrojů politiky zaměstnanosti.
Klíčová slova: ČR; úřady práce; uchazeči o práci; řízení; trh práce; poradenství pracovní; definice; právo pracovní; zaměstnanost skrytá; skupiny znevýhodněné; politika zaměstnanosti; zaměstnatelnost

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour offices; job seekers; proceedings; labour market; vocational counselling; definition; labour law; clandestine employment; disadvantaged groups; employment policy; employability
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2009. / Olga Bičáková - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - č. 22 (2009), příl. s. 1 - 3. obr.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Přehled změn, které přinesly novely zákona o zaměstnanosti pro rok 2009 (s platností od 1. ledna 2009). Změny v podpoře v nezaměstnanosti, podpoře při rekvalifikaci, přivýdělku uchazečů o zaměstnání. Úpravy příspěvků pro zaměstnavatele (příspěvku na zapracování, příspěvku při přechodu na nový podnikatelský program, příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání, příspěvku uchazeči o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti, příspěvku na veřejně prospěšné práce). Pravidla pro podporu zaměstnávání zdravotně postižených osob.
Klíčová slova: ČR; právo pracovní; zákonodárství; zaměstnanost; zab. v nezaměstnanosti; výše; základ vyměřovací; výpočet; podmínky nároku; rekvalifikace; úřady práce; uchazeči o práci; politika zaměstnanosti; vytváření prac. příležitostí; zaměstnávání podporované; práce chráněná; práce-postižení; zaměstnavatelé; řízení

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour law; legislation; employment; unemployment insurance; amount; assessment basis; calculation; eligibility ; retraining; labour offices; job seekers; employment policy; job creation; supported employment; sheltered employment; employment-disabled; employers; proceedings
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT