Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Poskytování odstupného zaměstnavatelem. / Olga Bičáková - In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482 - Roč. 11, č. 3 (2008), s. 7-8.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Výčet případů, kdy se po skončení pracovního poměru poskytuje odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku.
Klíčová slova: ukončení zaměstnání; kompenzace; právo pracovní; podmínky nároku

Klíčová slova v angličtině: termination of employment; replacement rate; labour law; eligibility
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. / Olga Bičáková - In: Právo a zaměstnání. - ISSN 1211-1139 - Roč. 17, č. 1 (2008), s. 7-14.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Vymezení některých pojmů. Mzdové nároky zaměstnanců nadnárodního zaměstnavatele. Zveřejnění podání návrhu na prohlášení konkurzu. Žádost o uspokojení mzdových nároků. Prokazování výše dlužných mzdových nároků zaměstnanců. Výplata mzdových nároků. Srážky a odvody z přiznaných mzdových nároků. Povinnost zaměstnavatele k úhradě finančních prostředků vyplacených úřadem práce. Povinnost zaměstnance k vrácení vyplacených finančních prostředků. Shrnutí povinností úřadu práce.
Klíčová slova: ČR; insolvence; zákonodárství; bankroty; kompenzace; VÚPSV; společnosti zahraniční; výplata-způsob; úřady práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; insolvency; legislation; bankruptcies; replacement rate; RILSA; foreign companies; method of payment; labour offices
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Firmy a zaměstnanci. / Olga Bičáková - In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - ISSN 1801-6014 - Roč. 17, č. 5 (2008), s. 7-20.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Obsah: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů novelizuje zákon o zaměstnanosti. Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2008. Osoby se zdravotním postižením na trhu práce v České republice. Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu se vztahuje i na agentury práce. Zvýšená ochrana mladistých zaměstnanců. Poskytování odstupného zaměstnavatelem v roce 2008. Zákon o zaměstnanosti a jeho novelizace přispívá k větší flexibilitě práce a proti sociálnímu vyloučení.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; zákonodárství; postižení; práce-postižení; práce-mládež; mládež; ukončení zaměstnání; kompenzace; podmínky pracovní; zaměstnanci; zaměstnavatelé

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; legislation; disabled; employment-disabled; youth employment; youth; termination of employment; replacement rate; working conditions; employees; employers
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Odpovědnost zaměstnavatele na odložených věcech zaměstnance. / Olga Bičáková - In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482 - Roč. 11, č. 7 (2008), s. 12-14.

[ Bičáková, Olga ]

Klíčová slova: ČR; vztahy pracovní; zaměstnanci; zaměstnavatelé; kompenzace

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour relations; employees; employers; replacement rate
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Důvod stanovení dovolené a překážky na straně zaměstnavatele. / Olga Bičáková - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - č. 15 (2008), s. 15.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Určení doby čerpání dovolené. Rozvrh čerpání dovolené. Doby, na které zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené (vojenské cvičení, pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená). Podmínky hromadného čerpání dovolené. V případě překážek práce na straně zaměstnavatele vyplácí zaměstnavatel svému zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu ve výši 60 až 100 procent průměrného výdělku (což neplatí, bylo-li uplatněno konto pracovní doby).
Klíčová slova: ČR; dovolená; právo pracovní; kompenzace; doba pracovní; smlouvy kolektivní; odbory

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; leave; labour law; replacement rate; working hours / hours of work; collective agreements; trade unions
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Práva a povinnosti zaměstnavatele při poskytování odstupného. / Olga Bičáková - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - č. 16 (2008), s. 14.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Podmínky výplaty odstupného v případě skončení pracovního poměru. Výše odstupného. Případy, kdy je zaměstnavatel zproštěn povinnosti vyplácet odstupné. Výplata odstupného. Kdy je zaměstnanec povinen vrátit zaměstnavateli odstupné (nebo jeho poměrnou část). Za jakých podmínek není zaměstnanec povinen vracet odstupné (v případě, že nastoupí do práce k témuž zaměstnavateli).
Klíčová slova: ČR; právo pracovní; ukončení zaměstnání; kompenzace; výše; podmínky nároku; úrazy pracovní; choroby z povolání; výplata-způsob; podmínky zaměstnání; poměr pracovní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour law; termination of employment; replacement rate; amount; eligibility ; occupational accidents; occupational diseases; method of payment; conditions of employment; employment relationship
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Výpovědní lhůta. / Olga Bičáková - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - č. 25 (2008), s. 14-15. obr.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Formy ukončení pracovního poměru (dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době, uplynutím sjednané doby). Formy výpovědi ze strany zaměstnance. Podmínky okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance. Případy, kdy je nutno vrátit "odstupné".
Klíčová slova: ČR; právo pracovní; ukončení zaměstnání; zaměstnanci; poměr pracovní; zaměstnavatelé; řízení; vztahy pracovní; kompenzace

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour law; termination of employment; employees; employment relationship; employers; proceedings; labour relations; replacement rate
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT