Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Věk v sociologické teorii: Perspektiva životního běhu. / Jana Havlíková - In: Sociální studia. - ISSN 1214-813X - č. 1-2 (2007), s. 179-200. lit.

[ Havlíková, Jana ]

Anotace:  Hlavním cílem článku je seznámit českou odbornou veřejnost s teorií životního běhu a poskytnout případným zájemcům o ni základ pro další studium.
Klíčová slova: Mezinárodní; společnost; věda; sociologie; teorie; stárnutí; procesy sociální; výzkum; dráhy životní

Klíčová slova v angličtině: International; society; science; sociology; theory; ageing; social processes; research; life cycle
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  angl. résumé
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT