Publikační činnost: 2002
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Towards an Efficient Social Safety Net? (Czech Social Reforms in 1990s). [Směrem k efektivní sociální síti? (České sociální reformy v 90. letech).]. / Tomáš Sirovátka - In: Central and Eastern Europe in Transition. / F.H. Columbus, (ed.). - New York : Nova Publishers, 2002. - ISBN 1-59033-474-4. - s. 22-44.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Klíčová slova: síť záchranná sociální

Klíčová slova v angličtině: social safety net
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální zabezpečení. [Social security.]. / Ladislav Průša - In: Veřejné finance. / Bojka Hamerníková, Alena Maaytová. - Praha : Wolters Kluwer, 2010. - ISBN 978-80-7357-497-0. - s. 143-164 (22 s.) /celkem 340 s..

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Vymezení a obsah sociálního zabezpečení. Důvody pro rozvoj sociálního zabezpečení, 4 klíčové cíle modernizace sociální ochrany. Nástroje sociálního zabezpečení. Problémy sociálního zabezpečení. Základní faktory sociálního zabezpečení (ekonomické, společensko-politické, demografické). Stárnutí populace jako rizikový faktor růstu výdajů na sociální zabezpečení.
Klíčová slova: zab. sociální; podpora sociální; ochrana sociální; pomoc sociální; služby sociální; příjmy sociální; výdaje sociální; dávky sociální; stárnutí; struktura populace; síť sociální

Klíčová slova v angličtině: social security; social support; social protection; social assistance; social services; social income; social expenditure; ageing; population structure; social safety net
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  celkem 340 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT