Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Důchodové pojištění v Chile. [Pension insurance in Chile.]. / Milan Šlapák, Martin Holub - In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962 - Roč. 4, č. 4 (2007), s. 8.

[ Šlapák, Milan - Holub, Martin ]

Anotace:  Podrobněji o tom, co přinesla před 26 lety realizovaná reforma chilského dávkově definovaného, průběžně financovaného důchodového systému, který byl nahrazen systémem fondovým příspěvkově definovaným.
 
Anotace v angličtině:  A more detailed look at the outcomes of the reform of Chileĺs continuously financed pension system defined by benefits, which was replaced by a fund system defined by contributions 26 years ago.
Klíčová slova: Chile; zab. důchodové; reforma; fondy; odchod do důchodu; příjmy SZ

Klíčová slova v angličtině: Chile; pension insurance; reform; funds; retirement; social security income
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Historie vývoje sociálního a zdravotního pojištění na našem území. [Historical development of the social and health insurance at our territory]. / Martin Holub - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 3 (2008), s. 26-27.

[ Holub, Martin ]

Anotace:  Formy a vývoj pojištění obecně. Období rakouské monarchie a první republiky. Období po druhé světové válce.
 
Anotace v angličtině:  Insurance forms and development in general. Time of the Austrian monarchy and the First Republic of Czechoslovakia. Post World War II time.
Klíčová slova: ČR; zabezpečení sociální; vývoj; pojištění zdravotní; péče zdravotní; zab. důchodové; zab. nemocenské; prevence; dávky sociální; zab. v mateřství; zákonodárství; příjmy SZ

Klíčová slova v angličtině: CR; social security; DEVELOPMENT; health insurance; pension insurance; sickness insurance; prevention; health care; social benefits; maternity insurance; legislation; social security income
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Historie vývoje sociálního a zdravotního pojištění na našem území (Dokončení). [Historical development of the social and health insurance at our territory.]. / Martin Holub - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 4 (2008), s. 25-26.

[ Holub, Martin ]

Anotace:  Období po převratu v únoru 1948. Období 90. let 20. století.
 
Anotace v angličtině:  Time after the coup in February 1948. The 90s of the 20th century.
Klíčová slova: ČR; zabezpečení sociální; vývoj; pojištění zdravotní; zab. důchodové; zab. nemocenské; zab. v mateřství; zab. úrazové; prevence; péče zdravotní; dávky; zákonodárství; příjmy SZ

Klíčová slova v angličtině: SOCIAL INSURANCE; sickness insurance; HISTORY / DEVELOPMENT; health insurance; pension insurance; accident insurance; prevention; health care; MATERNITY BENEFITS; legislation; social security income; BENEFITS
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Analýza nepříspěvkových dob v důchodovém systému ČR. / Martin Holub - 2007. - ()

[ Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  V poslední době se nepříspěvkové doby, zejména v souvislosti s plánovanou reformou důchodového systému, staly často diskutovaným tématem. Český důchodový systém je dávkově definovaný průběžně financovaný systém založený na pojištění. Avšak právě nepříspěvkové doby narušují jeden ze základních principů takového systému - princip ekvivalence. Definice nepříspěvkových dob. Cílem této studie je přispět k diskusi o možnostech řešení problému finanční udržitelnosti českého základního důchodového pojištění. Jedním ze závažných faktorů ovlivňujících jeho finanční bilanci je právě velmi vysoký rozsah náhradních dob. Analýza jednotlivých náhradních dob pojištění.
Klíčová slova: ČR; zab. důchodové; systém; financování; doba započitatelná; pojistné; příjmy SZ; výdaje

Klíčová slova v angličtině: CR; pension insurance; SYSTEM; financing; countable period; CONTRIBUTION; social security income; EXPENDITURE
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Demografie - demografické informace, analýzy a komentáře 2007 (elektronický časopis, ISSN: 1801-2914)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT