Publikační činnost: 2002
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Welfare state solidarity and support: the Czech Republic compared with the Netherlands. [Sociální stát solidarity a podpory: Česká republika v porovnání s Nizozemskem.]. / Tomáš Sirovátka, Ladislav Rabušic, Wim Van Oorschot - In: World Poverty / P. Townsend, D. Gordon, (eds.). - Bristol : The Policy Press, 2002. - ISBN 18-613-4395-7. - s. 147-169; s. 147-169.

[ Sirovátka, Tomáš - Rabušic, Ladislav - Van Oorschot, Wim ]

Anotace v angličtině:  The chapter compares the legitimacy of and support for the social protection systems in the Czech Republic and the Netherlands. It attempts to discern how the different economic and socio-political conditions of the transformation of the two countries social systems affect the general level of citizens support for and solidarity with the framework of the system. In addition, it also seeks to discover whether the changes in and the current state of affairs of the transformed social protection systems are thought to be legitimate by each country citizens. In the 1990s, the social protection transformation policies in the Netherlands and the Czech Republic followed the same trend: aiming to restrict and control the system expenditures.
Klíčová slova: ČR; Nizozemsko; stát sociální; solidarita; zabezpečení sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; Netherlands; welfare state; social solidarity; social security; public opinion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2012
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Solidarity at margins of European society: linking the European social model to local conditions and solidarities [Solidarita na okrajích evropské společnosti: propojení evropského sociálního modelu na místní podmínky a solidarity]. / Tomáš Sirovátka, Petr Mareš - In: Reinventing social solidarity across Europe. - Bristol : The University Press, 2012. - s. 29-48 (20 s.).

[ Sirovátka, Tomáš - Mareš, Petr ]

Anotace:  Kapitola se zabývá tím, jak je Sociální OMC (otevřená metoda koordinace) zarámována národním porozuměním a úrovní solidarity v České republice, a jak toto chápání ovlivňuje navrhování a implementaci politik v některých konkrétních oblastech sociálního začleňování.
 
Anotace v angličtině:  The subject of this chapter is how the Social OMC (Social Open Method of Coordination) is framed by national understanding and level of solidarity in th Czech Republic, and how this understanding has influenced the design and implementation of policies in some specific fields of social inclusion.
Klíčová slova: politika sociální; solidarita; začleňování sociální; Sociální OMC; ČR

Klíčová slova v angličtině: Social Open Method of Coordination; social policy; social solidarity; social inclusion; Czech Republic; implementation
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Poznámka:  sig: 5721
celkem s. 270
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT