Publikační činnost: 2018
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných [Assessment of the short-term and medium-term impacts of selected ALM programs implemented in 2014 with an emphasis on the situation of the long-term unemployed]. / Ondřej Hora, Miroslav Suchanec, Markéta Horáková, Miroslava Rákoczyová, Tomáš Sirovátka - Praha: VÚPSV, v.v.i., Výzkumné centrum Brno, 2018. - 151 s. - ISBN 978-80-7416-336-4

[ Hora, Ondřej - Suchanec, Miroslav - Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava - Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná evaluační studie se zabývá vybranými programy APZ, jež byly poskytnuty uchazečům o zaměstnání v roce 2014. Ve studii jsou sledovány programy Odborných praxí pro mladé lidi do 30 let, rekvalifikace, společensky účelná pracovní místa a veřejně prospěšné práce. Kromě jejich dopadu na zaměstnanost se studie zaměřuje na analýzu opatření z hlediska cílenosti (tj. ke kterým skupinám nezaměstnaných byly jednotlivé programy směřovány) a z hlediska řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Cílenost a dopady programů na účastníky vyhodnocuje na základě dat o všech uchazečích o zaměstnání evidovaných Úřadem práce ČR. Na základě provedené analýzy se celkově jeví účinnost programů APZ jako dobrá, zejména pokud jde o účinky SÚPM, a v případě dlouhodobě nezaměstnaných. Účinnost programů Praxe pro mladé do 30 let, Rekvalifikace a VPP na odchod z registru se také částečně projevuje, ale není ve srovnání s kontrolní skupinou příliš výrazná. V případě Praxí pro mladé a Rekvalifikací to lze chápat též jako důsledek nízké cíl
enosti k více znevýhodněným uchazečům, v případě VPP je to důsledek charakteristik programu (záměrně jde jen o dočasné umístění).
 
Anotace v angličtině:  In this study, we assessed chosen measures of active labour market policy realised in the Czech Republic in 2014. This included Professional traineeships for young people, training programs, subsidised workplaces in private sector and subsidised workplaces in public sector. We used administrative data from unemployment registers of Labour office. Our specific focus was aimed to considering situation of long term unemployed in both analysis of targeting of programs to specific groups of unemployed and analysis of impacts of the program. Impact of the programs were interpreted as good for subsidised workplaces in private sector and generally for long-term unemployed. Impacts of other programs including training programs, professional traineeships and subsidised workplaces in public sector were interpreted as moderate or modest. We suppose that these less pronounced effects are also consequence of low targeting of these programs to more disadvantaged groups of unemployed, for subsidised workplaces in public sect
or it was a consequence of temporal character of the placement in public sector.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti aktivní; dopadové hodnocení; analýza cílenosti; ČR

Klíčová slova v angličtině: active labor market policy; impact assessment; assessment of targeting; the Czech Republic
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Poznámka:  Monografie je součástí projektu CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006089 "Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace opatření APZ", který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Dostupné z: https://www.vupsv.cz/download/zhodnoceni-kratkodobych-a-strednedobych-dopadu-vybranych-programu-apz-realizovanych-v-roce-2014-s-durazem-na-situaci-dlouhodobe-nezamestnanych/?wpdmdl=4629
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Empirical evaluation of professional traineeships for young people up to 30 years of age [Empirické hodnocení odborných stáží pro mladé lidi do 30 let]. / Ondřej Hora - In: Central European Journal of Public Policy. - ISSN 1802-4866 - Roč. 12, č. 2 (2018), s. 12-33 (18 s.).

[ Hora, Ondřej ]

Anotace v angličtině:  In this article, we evaluate ĹProfessional traineeships for young people up to 30 yearsĺ, an active labour market policy measure implemented in the Czech Republic. Professional traineeships were one of the possibilities for suitable offer to young people within Youth Guarantee in the Czech Republic in 2014 and 2015. First, we conducted a process evaluation (document analysis and interviews) to uncover the design and implementation aspects of the program. Next, we followed the counterfactual impact evaluation approach towards the estimate of returns to unemployment (competing risk analysis) based on individual administration data from public employment services. We have found that professional traineeships were successful in attracting the interest of both young people and employers. Mainly young people with middle and high level education have entered the program. Most of them have been provided with on-the-job subsidies in the private sector. When considering the impact of the program on the unemployment of
participants and a control group, it was shown that after two years, the measure was effective only for young people with long pre-program Employment Office registration. When we consider the reasons for leaving Employment Office registration, the measure seems to be more effective, since many young people in the control group left the Employment Office register in favour of options that were outside of the labour market.
Klíčová slova: odborné stáže; mládež; ČR; Youth Guarantee

Klíčová slova v angličtině: professional traineeship; the Czech Republic; young people; Youth Guarantee
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  DOI výsledku: http://dx.doi.org/10.2478/cejpp-2018-0008
Návaznost: Projekt ESF OPZ ĹVyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZĺ (CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006089)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT