Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Minimální mzda jako opatření proti málo ohodnocené práci. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 56, č. 4 (2008), s.41-45. tab.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Příspěvek seznamující s nejdůležitějšími aspekty kategorie minimální mzdy, tak jak ji upravuje zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č.567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. - Úvod. Vymezený okruh zaměstnanců se "sníženou sazbou" minimální mzdy. Jiná stanovená týdenní pracovní doba než 40 hodin. Sjednaná kratší pracovní doba. Doplatek do výše minimální mzdy. Naturální forma mzdy. Kontrolní činnost. Minimální mzda a zákon o zaměstnanosti. Příspěvek na zapracování. Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program.
Klíčová slova: ČR; zaměstnavatelé; zaměstnanci; mzda minimální; podmínky pracovní; doba pracovní; zaměstnanost; politika zaměstnanosti; mzdy; právo pracovní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employers; employees; minimum wage; working conditions; working hours / hours of work; employment; employment policy; wages; labour law
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Pracovní doba a doba odpočinku zaměstnanců údržby pozemních komunikací. / Olga Bičáková - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - č. 13 (2008), s. 15. obr.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Pracovní doba a doba odpočinku zaměstnanců údržby pozemních komunikací. Závislost pracovní doby na povětrnostní situaci (vánice, dlouhodobé sněžení, námraza, mlha, přívalové deště, povodně, vichřice apod.) a na jejich důsledcích.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanci; doba pracovní; flexibilita pracovní; právo pracovní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employees; working hours / hours of work; labour flexibility; labour law
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. / Olga Bičáková - In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - ISSN 1214-5025 - Roč. 11, č. 7-8 (2008), s. 2-7.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Příspěvek se zabývá odchylnou úpravou pracovní doby a doby odpočinku členů osádek nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě, zaměstnanců údržby pozemních komunikací, zaměstnanců drážní dopravy a zaměstnanců městské hromadné dopravy.
Klíčová slova: ČR; doba pracovní; organizace práce; dovolená; služby

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; working hours / hours of work; work organization; leave; services
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Důvod stanovení dovolené a překážky na straně zaměstnavatele. / Olga Bičáková - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - č. 15 (2008), s. 15.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Určení doby čerpání dovolené. Rozvrh čerpání dovolené. Doby, na které zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené (vojenské cvičení, pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená). Podmínky hromadného čerpání dovolené. V případě překážek práce na straně zaměstnavatele vyplácí zaměstnavatel svému zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu ve výši 60 až 100 procent průměrného výdělku (což neplatí, bylo-li uplatněno konto pracovní doby).
Klíčová slova: ČR; dovolená; právo pracovní; kompenzace; doba pracovní; smlouvy kolektivní; odbory

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; leave; labour law; replacement rate; working hours / hours of work; collective agreements; trade unions
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Pracovněprávní ochrana občanů dlouhodobě pečujících o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby. / Olga Bičáková - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 56, č. 11 (2008), s.40-41.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Právní záruky poskytované občanům pečujícím o jiné fyzické osoby. Zvláštní pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o jiné fyzické osoby. Přestupky a správní delikty na úseku zvláštních pracovních podmínek. Závěr.
Klíčová slova: ČR; zaměstnavatelé; zaměstnanci; diskriminace pracovní; vztahy pracovní; rovnost; podmínky pracovní; doba pracovní; invalidita; bezmocnost; péče dlouhodobá; péče o osobu blízkou; právo pracovní; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employers; employees; labour discrimination; labour relations; equity; working conditions; working hours / hours of work; disability; helplessness; long term care; long-term care for the close relative; labour law; RILSA
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. / Olga Bičáková - In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - ISSN 1801-6014 - Roč. 18, č. 1-2 (2009), s. 3-6.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Příspěvek se zabývá odchylnou úpravou pracovní doby a doby odpočinku členů osádek nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě, zaměstnanců údržby pozemních komunikací, zaměstnanců drážní dopravy a zaměstnanců městské hromadné dopravy podle nařízení vlády č. 589/2006 Sb.
Klíčová slova: ČR; právo pracovní; doba pracovní; služby; dovolená

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour law; working hours / hours of work; services; leave
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT