Publikační činnost: 2006
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Příčina růstu veřejných výdajů - mechanismus modelu nevyváženého růstu. [The Cause of Public Expenditures Growth - Unbalanced Growth Model Mechanism.]. / David Prušvic, Miroslav Boreš, Jakub Velikovský - In: Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. - Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2006. - ISBN 80-245-1032-4. - s. 34 -52 (19 s.).

[ Prušvic, David - Boreš, Miroslav - Velikovský, Jakub ]

Akce: Praha, 7. - 8. 4. 2006, WRD
Anotace:  V roce 1967 zveřejnil profesor W. J. Baumol stať nazvanou äMakroekonomie nevyváženého růstu: anatomie krize městô, která se záhy stala značně diskutovanou v odborných ekonomických kruzích. W. J. Baumol v ní nastínil dvousektorový makroekonomický model, kterým mimo jiné vysvětlil růst výdajů veřejného sektoru v relaci k celkovému vytvořenému produktu. Článek se zaměřuje na evoluci Baumolovy teorie růstu veřejných výdajů, která, přestože doznala během bezmála čtyřiceti let podstatných změn, si svoji základní myšlenku uchovala. V článku primární model rozšiřujeme a poukazujeme na implikace související s modifikacemi modelu.
 
Anotace v angličtině:  In 1967 Prof. W.J. Baumol published an article ôMacroeconomics of unbalanced growth: the anatomy of urban crisisö, which has become discussed among economic experts. W.J. Baumol has described a two sector macroeconomic model, which btw. has explained growth of public sector expenditures in relation to the gross domestic product. This article aims at the development of the Baumolĺs public expenditures growth theory during almost 40 years. The original model was extended considering the Czech economy special conditions and implications related to this modification are discussed as well.
Klíčová slova: finance veřejné; model nevyváženého růstu

Klíčová slova v angličtině: Baumolĺs Unbalanced Growth Model; Deindustrialization; Public Expenditures
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Příčiny a důsledky modelu nevyváženého růstu. [The Causes and Consequence of Unbalanced Growth Model.]. / David Prušvic, Miroslav Boreš, Jakub Velikovský - In: Sborník 6. konference studentů doktorského studia FFÚ. - Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2006. - ISBN 80-245-1026-X. - s. 29-46 (17 s.).

[ Prušvic, David - Boreš, Miroslav - Velikovský, Jakub ]

Akce: Praha, 20.5.2006, CST
Anotace:  Příspěvek se zabývá jednou z možných příčin růstu veřejných výdajů - tzv. Baumolovým modelem neváženého růstu. Teoretickým podkladem studie byla původní Baumolova stať modifikovaná pozdějšími autory o prvky bližší realitě. Autoři sestavují v článku vlastní model zohledňující prvky české ekonomiky. V grafické ilustraci pak dokumentujeme procesy plynoucí ze sestaveného modelu v čase.
 
Anotace v angličtině:  This paper is devoted to the one possibility of public expenditures growth causes - so called Baumolĺs model of unbalanced growth. The theoretical base of this study was the primary Baumolĺs essay including later modification towards the economic reality by some other economists. Authors of this paper build own model taking into account the elements of the Czech economy and show in the graphical analysis mentioned processes resulting especially from higher productivity growth of private intermediate services sector.
Klíčová slova: výdaje veřejné; Baumolův model neváženého růstu

Klíčová slova v angličtině: Baumolĺs Unbalanced Growth Model; Deindustrialization; Public Expenditures
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

The "Unbalanced Growth" - One Post-Transformation Economy Experience. [Nevyvážený růst - zkušenost jedné post-transformační ekonomiky.]. / David Prušvic, Miroslav Boreš, Jakub Velikovský - In: IIPF: Public Finance: Fifty years of the second best and beyond.. - Paphos-Cyprus : International Institute for Public Finance, 2006. - nestr. (21 s.).

[ Prušvic, David - Boreš, Miroslav - Velikovský, Jakub ]

Akce: Paphos, Kypr, 28.08. - 31.08.2006, WRD
Anotace:  Článek se zaměřuje na evoluci Baumolovy teorie růstu veřejných výdajů, která, i když doznala během bezmála čtyřiceti let podstatných změn, si svoji základní myšlenku uchovala. V článku primární model rozšiřujeme a poukazujeme na implikace související s modifikacemi modelu. V závěrečné části studie testujeme Baumolův model na datech České republiky za posledních jedenáct let jejího vývoje. Výsledek, přestože řada faktorů naznačovala průběh dle modelem nastíněného scénáře, však Baumolovy závěry v české realitě nepotvrdil.
 
Anotace v angličtině:  The main objective of this paper is to test whether itĺs possible to explain this phenomenon using the Baumolĺs model of unbalanced growth of productivity which we modify towards a model dealing with some processes having taken place in the Czech economy. The main argument for choosing this approach is that this model seems to be based (especially in the long run) on quite realistic assumptions in comparison with other public expenditure growth models. Other aspects are taken into account as well, especially the implications of deindustrialization - a phenomenon which seems to be more connected with transformation economies than with developed ones.
Klíčová slova: výdaje veřejné; Baumolův model; růst ekonomický; deindustrializace

Klíčová slova v angličtině: public expenditures; Baumol's model; unbalanced growth; deidustrialization
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT