Publikační činnost: 2000
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Migrace jako bezpečnostní faktor současnosti. / Dušan Drbohlav, Zdeněk Čermák, Milada Horáková, a kol. - Praha: PF UK, 2000. - 143 s.

[ Drbohlav, Dušan - Čermák, Zdeněk - Horáková, Milada - a kol. ]

Anotace:  Výzkumná zpráva pro MZV ČR. Teorie a koncepty mezinárodní migrace v ČR, regionální analýza vybraných potenciálních zdrojových migračních zemí. Vývoj zahraničního stěhování obyvatel, pracovní migrace cizinců podle zdrojových zemí a jejich distribuce podle krajů v ČR.
Klíčová slova: migrace; migrace mezinárodní; migrace pracovní

Klíčová slova v angličtině: international migration; labour migration
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2000
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Migrace jako bezpečnostní faktor současnosti. / Dušan Drbohlav, Zdeněk Čermák, Petr Dostál, Jiří Tomeš, Milada Horáková, Dagmar Dzůrová, Andrea Baršová - Praha: Přírodovědecká fakulta UK, 2000. - 116 s.+nestr. příl.

[ Drbohlav, Dušan - Čermák, Zdeněk - Dostál, Petr - Tomeš, Jiří - Horáková, Milada - Dzůrová, Dagmar - Baršová, Andrea ]

Anotace:  Studie je členěna do 4 hlavních oddílů. První je věnován obecným souvislostem migračního procesu. 2. blok tvoří stručný přehled současné situace mezinárodní migrace v ČR. Uvádí rozsáhlé statistické přehledy v tabulkové a grafické příloze. 3. část je věnována analýze potenciálních zdrojů imigrace pro Česko s širším pohledem na problematiku uprchlíků. Následuje rozbor české migrační politiky na pozadí legislativy EU. Tato část je doplněna o pokus o konstruktivní kritiku migrační politiky a praxe ČR. V závěru je nastíněn pravděpodobný budoucí scénář vývoje mezinárodní migrace v ČR, resp. středoevropském prostoru.
Klíčová slova: migrace mezinárodní; politika migrační; cizinci; uprchlíci; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: internantional migration; migration policy; foreigners; refugees; legislation
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Poznámka:  Výzkumný projekt zpracovaný pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR - RB 19/01/99
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT