Publikační činnost: 2022
ADC – odborné články v zahraničních impaktovaných časopisech

Internal Migration and House Prices in Australia [Vnitřní migrace a ceny nemovitostí v Austrálii]. / Umut ÜNAL, Isil EROL - In: Regional Studies : A Journal of the Regional Studies Association. - ISSN 0034-3404 - (2022), Published online: 02 Sep 2022.

[ ÜNAL, Umut - EROL, Isil ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Díky vnitřní migraci je Austrálie jednou z nejmobilnějších zemí světa. Předkládaná studie přináší první doklady o kauzálním dopadu vnitřní migrace na změny cen nemovitostí ve 237 australských regionech v proběhu let 2014 až 2019. S využitím přístupu prostorové korelace, autoři v práci poukazují na skutečnost, že vnitřní migrace, která představuje 1 % původní místní populace, je ve třech nejlidnatějších státech Austrálie spojena s 0,52 až 0,71% nárůstem cen nemovitostí. Příliv migrace má významný pozitivní vliv na změny cen nemovitostí spíše v metropolitních oblastech Sydney a Melbourne než v nemetropolitních regionech.
 
Anotace v angličtině:  Australia is one of the most mobile countries in the world due to internal migration. This study provides the first evidence of the causal impact of internal migration inflow on house price changes across 237 statistical regions in Australia from 2014 to 2019. Employing a spatial correlation approach, the paper indicates that internal migration that amounts to 1% of the initial local area population is associated with a 0.52-0.71% increase in house prices in the three most populated states of Australia. Migration inflow has a significant positive effect on house price changes in metropolitan areas of Sydney and Melbourne rather than non-metropolitan regions.
Klíčová slova: Austrálie; migrace vnitřní; bydlení; ceny

Klíčová slova v angličtině: Australia; internal migration; houses; prices
Návaznost: IP70203 Aktuální otázky makroekonomického prostředí a trhu práce a jejich dopady na různé společenské skupiny
Poznámka:  DOI: https://doi.org/10.1080/00343404.2022.2106363
Pracoviště: VUPSVMA Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2022
BDE - odborné články v ostatních (nerecenzovaných) zahraničních časopisech

The Effect of Immigration on the German Housing Market [Vliv imigrace na německý trh s nemovitostmi]. / Umut ÜNAL, Bernd HAYO, Isil EROL - In: MAGKS Joint Discussion Paper Series in Economics. - ISSN 1867-3678 - č. 38 (2022), s. 1-32.

[ ÜNAL, Umut - HAYO, Bernd - EROL, Isil ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace v angličtině:  This study provides evidence of the causal impact of immigration on German house prices, flat prices, and flat rents using an extensive dataset covering 382 administrative districts over the period 2004-2020. Employing a panel-data approach and a manually constructed shift-share instrument, we show that international migration has a significantly positive short-term effect on German flat prices and rents. House prices are not significantly affected. We estimate that an increase in international migration of 1% of the initial district population causes a hike in flat prices of up to 3% as well as a hike in flat rents of about 1%. The increase in flat prices is more than twice as high as this at the lower end of the market, whereas the flat rental market demonstrates a more linear response. We also discover that immigrationĺs impact on flat prices and rents does not significantly differ across rural and urban areas within the country.
Klíčová slova: Německo; imigrace; ceny; bydlení; náklady na bydlení

Klíčová slova v angličtině: Germany; immigration; prices; housing; housing costs
Návaznost: IP70203 Aktuální otázky makroekonomického prostředí a trhu práce a jejich dopady na různé společenské skupiny
Pracoviště: VUPSVMA Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT