Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální služby v zemích Evropské unie. / Christo Bjalkovski, Ondřej Frühbauer - Praha: VÚPSV, 2000. - 37 s.

[ Bjalkovski, Christo - Frühbauer, Ondřej ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této zprávy by měl být stručný úvod k problematice poskytování sociálních služeb v členských zemích Evropské unie. Jak uvádíme dále v textu, z různých důvodů je velmi obtížné sestavit z nesourodé mozaiky různých dílčích informací celistvý obraz umožňující komparativní analýzu typu a rozsahu sociálních služeb v rámci určitého jednotného systému, a to především z důvodu jeho naprosté absence. Nicméně přinášíme (jak doufáme) dostatečně reprezentativní soubor dostupných informací o poskytovaných sociálních službách v 13 členských zemích Evropské unie. Definice základních pojmů v oblasti sociálních služeb. Charakteristika základních modelů poskytování sociálních služeb. Problematika komparativních výzkumů v oblasti sociálních služeb. Sociální služby v zemích Evropské unie (Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie). Základní trendy poskytování sociálních služeb v zemích EU.
Klíčová slova: Mezinárodní; EU; služby sociální; pomoc sociální-dávky; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: International; EU; social services; social assistance-benefits; RILSA
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha (zpráva výzkumná)

Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Role evropských municipalit v oblasti sociálních služeb. [The role of the European municipalities in the field of social services.]. / Martin Smutek, Ondřej Frühbauer - Praha: VÚPSV, 2001. - 45 s.

[ Smutek, Martin - Frühbauer, Ondřej ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento text se snaží dáti přehled o fungování municipalit v oblasti sociálních služeb ve vybraných zemích evrop-ského prostoru. Na příkladu Dánska, Francie, Irska, Nizozemí, Rakouska a Švýcarska je poukázáno na různé přístupy k decentralizaci odpovědností vůči lokálním orgánům v této oblasti, stejně tak jako na koordinaci a spolupráci místních orgánů při organizaci těchto služeb. Text skýtá základní přehled o poskytovaných sociálních službách v jednotlivých zemích vzhledem k odpovědnosti municipalit, tedy nejnižší samosprávné úrovni, jež má pravomoci k zajišťování, rozvoji a doručování těchto služeb.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this study is to offer overview of functioning of the European municipalities in the field of social services. The cases of Denmark, France, Ireland, Netherlands, Austria and Switzerland point to various ways of the responsibility decentralization towards the local authorities. It can give you some references about the coor-dination between the local authorities in organization of the social services. The study presents the basic review of social services systems in selected countries with emphasis on the responsibility of the municipalities. Local authorities represent the lowest level of self-government that has the competence and responsibility for provid-ing, developing and delivering of social services.
Klíčová slova: služby sociální; odpovědnosti municipalit

Klíčová slova v angličtině: social services; social responsibility; responsibility of the municipalities
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT