Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Seminář na téma Gender v managementu. / Helena Lisá, Jan Vlach - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 1 (2008), s. 27. tab.

[ Lisá, Helena - Vlach, Jan ]

Anotace:  Stručná informace o semináři o průběžných výsledcích projektu "Gender v managementu", který je součástí programu MPSV "Moderní společnost a její proměny" a který pořádal 6.2.2008 Klub manažerek České manažerské asociace ve spolupráci s VÚPSV. Tab.: Relace manažerských výdělků žen a mužů v r. 2004.
Klíčová slova: ČR; manažeři; gender; ženy; mzdy; konference; projekty; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; managers; gender; women; wages; conference; projects; RILSA
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: 1J046/05-DP1 - Gender v managementu; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Organizace žen ve Velké Británii - součást občanské společnosti. / Helena Lisá - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 3 (2009), s. 20.

[ Lisá, Helena ]

Anotace:  Stručná informace o struktuře, zaměření a způsobu financování National Federation of Woman´s Institutes (NFWI), která je největší národní dobrovolnou organizací žen ve Velké Británii s více než 200 000 členek sdruženými ve zhruba 6,5 tisících místních organizacích.
Klíčová slova: V. Británie; ženy; organizace neziskové

Klíčová slova v angličtině: Great Britain; women; nonprofit organizations
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Jak zajistit péči o potřebné. / Helena Lisá - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 4 (2009), s. 27-29.

[ Lisá, Helena ]

Anotace:  Modely zajištění dlouhodobé péče v evropských zemích. Veřejná a rodinná odpovědnost za péči. Modely finančních a věcných dávek. Formální či neformální poskytování péče. Perspektivy evropské politiky v oblasti sociálních služeb.
Klíčová slova: EU; pomoc sociální; pomoc sociální v rodině; staří; potřebnost; příspěvek na péči; péče o osobu blízkou; péče dlouhodobá; nemocní; služby sociální

Klíčová slova v angličtině: EU; social assistance; family social assistance; elderly / aged; neediness; care allowance; long-term care for the close relative; long term care; ill persons; social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Převz. z: Sociale Sicherheit 11/2007 s. 536-544.
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Globalizace, flexicurity a finanční krize. / Helena Lisá - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 4 (2009), s. 29-30.

[ Lisá, Helena ]

Anotace:  Jak se dánská politika flexicurity přizpůsobuje okolnostem v době finanční krize. Projekt EITS (From Industry To Service - Z průmyslu do služeb)
Klíčová slova: EU; Dánsko; flexicurity; globalizace; krize ekonomická; restrukturalizace; projekty; pracovníci uvolňovaní

Klíčová slova v angličtině: EU; Denmark; flexicurity; globalization; economic crisis; restructuring; projects; dismissed workers
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Převz. z: World of Work č. 69/2009.
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Globální ekonomická krize, inovativní politiky trhu práce a role služeb zaměstnanosti. / Helena Lisá - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 2 (2010), s. 27-28.

[ Lisá, Helena ]

Anotace:  Informace o semináři na téma "Globální ekonomická krize, inovativní politiky trhu práce a role služeb zaměstnanosti", který se konal dne 2.3.2010 v budově Ministerstva zdravotnictví ČR. Pořadatelé semináře: ILO ve spolupráci s VÚPSV. Cíl semináře: seznámení účastníků z řad odborníků, zaměstnavatelů, odborů atd. s dílčími výsledky výzkumného projektu ILO: "Labour Administration and Labour Policy: Responding to the Economic Crisis". Jak a jakými prostředky a s jakými výsledky evropské země reagují na ekonomickou krizi. Vývoj v České republice. Přehled dosavadních výsledků výzkumu.
Klíčová slova: ČR; služby zaměstnanosti; krize ekonomická; trh práce; konference; MOP; politika zaměstnanosti; zaměstnanost; nezaměstnanost; MPSV; ochrana sociální; mzdy; vzdělávání-výcvik; pracovníci migrující; migrace; výzkum

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment services; economic crisis; labour market; conference; ILO; employment policy; employment; unemployment; Ministry of Labour and Social Affairs; social protection; wages; education-training; migrant workers; migration; research
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT