Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Příjmy a mzdy v zahraničí a v České republice. / Ivo Baštýř, Vojtěch Měchura, Simona Severová - Praha: VÚPSV, 1999. - 154 s.

[ Baštýř, Ivo - Měchura, Vojtěch - Severová, Simona ]

Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 1997
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Životní minimum v zahraničí a v České republice.Srovnávací studie. / Ivo Baštýř, Vojtěch Měchura, Magdalena Kotýnková, Jana Vavrečková, Anna Červenková - Praha: MPSV, 1997. - 168 s. - ISBN 80-85529-27-0

[ Baštýř, Ivo - Měchura, Vojtěch - Kotýnková, Magdalena - Vavrečková, Jana - Červenková, Anna ]

Klíčová slova: minimum životní; chudoba; příjmy-domácnosti; výdaje-domácnosti

Klíčová slova v angličtině: minimum; poverty; household income; household expenditure
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: RV11 ľ Analýza variant určování a pravidel fungování životního minima
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT