Publikační činnost: 1997
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Formy rodinného života mladé generace. : Závěrečná zpráva řešení grantového úkolu RV-27 pro MPSV ČR. / Věra Kuchařová, Iva Petrová, Milan Tuček - Praha: VÚPSV, 1997. - 85 s.

[ Kuchařová, Věra - Petrová, Iva - Tuček, Milan ]

Klíčová slova: rodina mladá; úroveň životní; situace ekonomická; situace sociální; mínění veřejné; politika populační

Klíčová slova v angličtině: young family; standard of living; economic situation; social situation; opinion polls; population policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: RV27 - Formy rodinného života mladé generace
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 1997
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Formy rodinného života mladé generace. : Základní výsledky empirického šetření a první etapy řešení grantového úkolu RV-27. / Věra Kuchařová, Věra Lhotská, Iva Petrová, Jiří Dlouhý, Milan Tuček - Praha: VÚPSV, 1997. - 53 s.

[ Kuchařová, Věra - Lhotská, Věra - Petrová, Iva - Dlouhý, Jiří - Tuček, Milan ]

Klíčová slova: rodina mladá; úroveň životní; situace ekonomická; situace sociální

Klíčová slova v angličtině: young family; standard of living; economic situation; social situation
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: RV27 - Formy rodinného života mladé generace
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT