Publikační činnost: 1999
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Solidarita a podpora sociálního státu. Srovnání České republiky a Nizozemí. [Solidarity and support of social state. Comparison of the Czech Republic and the Netherlands.]. / Tomáš Sirovátka, Ladislav Rabušic, Wim Van Oorschot - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 35, č. 3 (1999), s. 247-267.

[ Sirovátka, Tomáš - Rabušic, Ladislav - Van Oorschot, Wim ]

Anotace:  Stať srovnává principy solidarity v ČR a Nizozemí.
 
Anotace v angličtině:  The authors compare the principles of solidarity in the Czech Republic and in the Netherlands.
Klíčová slova: ČR; Nizozemsko; solidarita; politika sociální; systém

Klíčová slova v angličtině: CR; Netherlands; solidarity; social policy; social systems
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Welfare state solidarity and support: the Czech Republic compared with the Netherlands. [Sociální stát solidarity a podpory: Česká republika v porovnání s Nizozemskem.]. / Tomáš Sirovátka, Ladislav Rabušic, Wim Van Oorschot - In: World Poverty / P. Townsend, D. Gordon, (eds.). - Bristol : The Policy Press, 2002. - ISBN 18-613-4395-7. - s. 147-169; s. 147-169.

[ Sirovátka, Tomáš - Rabušic, Ladislav - Van Oorschot, Wim ]

Anotace v angličtině:  The chapter compares the legitimacy of and support for the social protection systems in the Czech Republic and the Netherlands. It attempts to discern how the different economic and socio-political conditions of the transformation of the two countries social systems affect the general level of citizens support for and solidarity with the framework of the system. In addition, it also seeks to discover whether the changes in and the current state of affairs of the transformed social protection systems are thought to be legitimate by each country citizens. In the 1990s, the social protection transformation policies in the Netherlands and the Czech Republic followed the same trend: aiming to restrict and control the system expenditures.
Klíčová slova: ČR; Nizozemsko; stát sociální; solidarita; zabezpečení sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; Netherlands; welfare state; social solidarity; social security; public opinion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT