Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Zamyšlení nad dosavadními výsledky dotačního řízení v oblasti poskytování sociálních služeb. [Reflecting on the current results of subsidy management in terms of the provision of social services.]. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 3, č. 1 (2007), s. 4-6.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Analýza výsledků dotačního řízení (dofinancování běžných výdajů poskytovaných sociálních služeb) pro rok 2007. Rozdělení dotací podle druhů sociálních služeb, typu poskytovatele sociálních služeb. MPSV mohlo vyhovět pouze 69 % z celkového objemu požadavků poskytovatelů SS. Přehled nejčastějších chyb, které se objevovaly v žádostech o dotace. Hodnocení dosavadních výsledků dotačního řízení v oblasti poskytování sociálních služeb.
 
Anotace v angličtině:  An analysis of the results of subsidy management (the supplementary financing of routine expenditures in the provision of social services) for 2007. The distribution of subsidies according to types of social services and the type of social service provider. The Ministry of Labour and Social Affairs can only accommodate 69% of the total volume of requests from social service providers. An overview of the most frequent errors that appear in applications for subsidies. An evaluation of the existing results of subsidy management in terms of the provision of social services.
Klíčová slova: služby sociální; financování; péče ústavní; rozpočet státní; péče ošetřovatelská; péče domácí; asistence osobní

Klíčová slova v angličtině: social services; financing; institutional care; state budget; nursing care; home care; personal assistance
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Dostupnost vybraných typů pobytových sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. / Pavel Bareš - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 6, č. 3 (2010), nestr. příl. (4 s.).

[ Bareš, Pavel ]

Anotace:  Výsledky výzkumného šetření VÚPSV, realizovaného mezi poskytovateli sociálních služeb (SS) pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zjišťovaná témata: údaje o poskytovateli, údaje o klientech, údaje o dostupnosti SS a informace o návaznosti služeb, spolupráci mezi organizacemi a uspokojení potřeb klientů mimo zařízení SS. Analýza nejčastějších a nejzávažnějších potíží poskytovatelů SS. Sledován územní rozsah, popř. velikost spádového území pro poskytování jednotlivých typů SS, průměrná čekací doba na vybrané SS. Analýza největších překážek v přístupu zájemců k SS. Analýza důvodů odmítnutí žadatelů.
Klíčová slova: ČR; ústavy; služby sociální; staří; postižení; výzkum; šetření; statistika sociální; asistence osobní; pobyty denní; bydlení chráněné; služba pečovatelská; financování; bariéry; sociologie

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; institutional care; social services; elderly; disabled; research; opinion polls; social statistics; personal assistance; day care centres; sheltered housing; nursing care; financing; barriers; sociology
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT